Các môn thi tốt nghiệp THPT 2017 là môn nào?

Năm 2017 này thi tốt nghiệp THPT bao gồm 5 bài thi trong đó có 2 bài thi được kết hợp từ nhiều môn khác nhau. 2 bài thi tổ hợp này lần đầu tiên được áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các môn thi tốt nghiệp THPT 2017 là môn nào?


5 bài thi tốt nghiệp


Toán

Thi trắc nghiệm
Thời gian: 90 phút

Ngữ Văn

Thi tự luận
Thời gian: 120 phút

Ngoại ngữ

Thi trắc nghiệm
Thời gian: 60 phút

Khoa học tự nhiên 

(tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học)
Thi trắc nghiêm

Khoa học Xã hội

(tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với Giáo dục Thường xuyên).
Thi trắc nghiệm

Thi bao nhiêu bài thi để được tốt nghiệp THPT 2017: 4 bài

Thí sinh muốn xét tốt nghiệp THPT 2017 chọn thi 4 bài, trong đó 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ. Và 1 bài thi thí sinh tự chọn trong hai Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh có nhu cầu thi để xét tuyển sinh 2017 nếu cần có thể chọn thi cả 5 bài thi. Năm 2017, bài thi môn Toán áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khác với các năm trước. Và hai bài khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng là bài thi lần đầu tiên được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển Sinh .in