Các trường quân đội tham gia sơ tuyển đến hết ngày 20/06/2020

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố phương thức tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường quân đội vào ngày 14/05/2020. Về cơ bản, tiếp tục giữ ổn định như năm 2019.

Các trường quân đội tham gia sơ tuyển đến hết ngày 20/06/2020

 

Theo đó, thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (khoảng 5% tổng chỉ tiêu đã công bố của của từng trường) và tất cả các học viện, trường quân đội thực hiện xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, không tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong quân đội tham gia sơ tuyển đến hết ngày 20-6. Đăng ký và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo quy định để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự theo các tổ hợp xét tuyển của trường đăng ký dự tuyển; đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Từ ngày 1-3 đến 20-6 (đã được điều chỉnh theo Công văn số 11/TSQS-NT ngày 3-4-2020), Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức sơ tuyển cho các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường quân đội.