Dự kiến bỏ điểm sàn cao đẳng 2016

Năm 2016 có thể Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ bỏ điểm sàn cao đẳng 2016, đây là điểm mới trong Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 vừa được công bố.

Dự kiến bỏ điểm sàn cao đẳng 2016

Chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng

Các năm trước, Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định điểm sàn cao đẳng làm cơ sở xác định ngưỡng điểm thấp nhất để đăng ký vào học hệ cao đẳng. Thí sinh muốn đăng ký vào học hệ cao đẳng phải có điểm số lớn hơn hoặc bằng điểm sàn cao đẳng quy định mới có thể nộp hồ sơ xét tuyển. Năm 2015, điểm sàn cao đẳng là 12 điểm.

Theo dự thảo mới công bố, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ bỏ điểm sàn cao đẳng 2016. Cụ thể hơn, mọi thí sinh đạt kết quả tốt nghiệp THPT đều có cơ hội nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tuyển sinh vào hệ cao đẳng của các trường.

Nội dung Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung

1. Căn cứ kết quả thi của thí sinh dự thi lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Đối với trường CĐ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Tốt nghiệp THPT.

Nguồn website Bộ Giáo dục & Đào tạo (Cập nhật ngày 18-02-2016)