FILE toàn cảnh thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Tải ngay hoặc xem trực tiếp để có thể tra cứu toàn bộ thông tin tuyển sinh của các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước cho kỳ tuyển sinh 2016. Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu chọn ngành, chọn trường của thí sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổng hợp tất cả thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng vào dạng văn bản file PDF.

FILE toàn cảnh thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Việc toàn bộ thông tin được lưu vào 1 file giúp thí sinh và phụ huynh có tầm nhìn tổng thể, từ đó dễ dàng định đi sâu hơn trong hàng ngàn luồng thông tin tuyển sinh đa dạng hiện nay.

Các thông tin tuyển sinh được liên tục cập nhật để bổ sung các thông tin đã thay đổi và các thông tin tuyển sinh mới. Thí sinh và phụ huynh có thể tải về hoặc xem trực tiếp thông tin trong các file này theo liên kết bên dưới.

Sau khi sàn lọc được thông tin phù hợp, thí sinh cần xác thực thông tin bằng cách truy cập vào website chính thức của trường.