Lịch thi Ngày thi và thời gian thi tốt nghiệp THPT 2017

Khác với các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp 2017 bài thi Toán là hình thức trắc nghiệm, cùng với 2 bài thi tổ hợp, do đó nên lịch thi và thời gian thi có điều chỉnh khác so với các năm trước.

Lịch thi Ngày thi và thời gian thi tốt nghiệp THPT 2017

Năm 2017 này hình thức thi môn Toán có sự thay đổi bằng thi trắc nghiệm, đồng thời các môn thi như lý, hóa, sinh, sử, địa được tổng hợp thành 2 bài thi tổng hợp. Vào xem Các môn thi tốt nghiệp THPT 2017 là môn nào để xem các môn thi, bài thi của năm 2017.

Thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày

Ngày cụ thể chưa được Bộ GD&ĐT xác định chính xác, nhưng sẽ tổ chức vào 2 ngày trong tháng 06/2017 với lịch thi như sau:

- Ngày thứ nhất:

+ Buổi sáng: thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.
+ Buổi chiều: thi Toán.

- Ngày thứ hai:

+ Buổi sáng: thi bài thi Khoa học Tự nhiên.
+ Buổi chiều: thi bài thi Khoa học Xã hội.

Thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2017

- Bài thi Toán: 90 phút, hình thức thi trắc nghiệm

- Bài thi Ngữ văn: 120 phút, hình thức thi tự luận

- Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút, hình thức thi trắc nghiệm

- Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: 50 phút.

Nguyễn Dũng