Mức học phí và địa điểm học 2019 Trường đại học Luật TP.HCM

- Học phí năm học 2019-2020 dự kiến là: lớp đại trà: 17.500.000đ, lớp Anh văn pháp lý: 35.000.000đ, lớp chất lượng cao: 43.750.000đ.

 

Mức học phí và địa điểm học 2019 Trường đại học Luật TP.HCM

Lớp đại trà:

17.500.000đ,

Lớp Anh văn pháp lý: 

35.000.000đ,

Lớp chất lượng cao:

43.750.000đ.

 

- Địa điểm học của sinh viên Khóa 44 (khóa tuyển sinh năm 2019): cơ sở Nguyễn Tất Thành, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmulaw.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3940.0989 - 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LPS-Trường đại học Luật TP.HCM