Năm 2016, không có điểm sàn cao đẳng, điểm sàn đại học là 15 điểm

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm sàn đại học năm 2016 là 15 điểm. Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn nộp hồ sơ xét tuyển vào hệ đại học chính quy, bạn phải có tổng điểm số 3 môn lớn hơn hoặc bằng 15 điểm.

Năm 2016, không có điểm sàn cao đẳng, điểm sàn đại học là 15 điểm

Điểm sàn đại học 2016 là 15 điểm

Thông tin tuyển sinh các ngành của hệ đại học chính quy đều có chỉ rõ tổ hợp các môn xét tuyển. Mỗi tổ hợp gồm 3 môn, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn tương ứng với các môn trong tổ hợp các môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 15 điểm để có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Tuy vậy, việc nộp được hồ sơ khác với việc trúng tuyển. Trên hoặc bằng 15 điểm, bạn được quyền nộp hồ sơ vào hệ đại học chính quy, nhưng để trúng tuyển, bạn cần phải nằm trong số những người cao điểm nhất của ngành (số lượng bằng chỉ tiêu tuyển của ngành).

Không có điểm sàn cao đẳng

Thông tin trên có nghĩa là, bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào cao đẳng với bất kỳ điểm số nào. Tuy vậy, cơ hội trúng tuyển không mở rộng như việc nộp hồ sơ. 

Thông thường ở các trường có uy tín, điểm chuẩn trung tuyển của hệ cao đẳng chỉ thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học từ 1 đến 3 điểm. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý trong việc chọn trường xét tuyển để có khả năng trúng tuyển cao nhất.

Nguyễn Dũng