Rớt tốt nghiệp THPT năm trước, không học lại lớp 12 có được thi tốt nghiệp THPT năm nay

TuyenSinh.in nhận được khá nhiều câu hỏi tư vấn liên quan đến việc rớt tốt nghiệp THPT 2016, không học lại lớp 12 có được đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2017 không?

Rớt tốt nghiệp THPT năm trước, không học lại lớp 12 có được thi tốt nghiệp THPT năm nay

Được đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2017 mà không cần học lại lớp 12

Với các em đã thi tốt nghiệp THPT 2016 nhưng chưa đủ điểm đậu (và cả các năm trước nữa), được quyền đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017.

Trường hợp này đã được ghi rõ trong Quy chế Quy chế thi THPT quốc gia 2017 như sau

Điều 12, chương III: Đối tượng và điều kiện dự thi tôt nghiệp THPT 2017

 1. Đối tượng dự thi
  • a) Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT) trong năm tổ chức kỳ thi;
  • b) Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).
 2. Điều kiện dự thi
  • a) Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.
  • b) Đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải đảm bảo thêm các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.
  • c) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định tại điểm a khoản 2 Điều này còn phải đảm bảo các điều kiện:
   • - Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);
   • - Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
   • - Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.
 1. Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 

Nguyễn Dũng