Thông tin trường đã được xác thực

DBD - Trường đại học Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Website chính: www.bdu.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: (0650) 3822 058 - 3820 833