Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Bình Dương - DBD

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DBD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy:
a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho đăng ký xét tuyển tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;
c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định;

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trong cả nước.
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trong năm 2019, trường tuyển sinh theo 5 phương án như sau:
Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)
Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ)
Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm cao nhất của kết quả thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập 3 năm 10,11,12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 (phải cùng tổ hợp xét tuyển).
Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh 7340101 300 90 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán 7340301 165 48 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 125 36 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật kinh tế 7380107 150 45 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học 7420201 70 30 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin 7480201 98 42 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 63 27 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 56 24 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật Toán - Ngữ văn -Vẽ mỹ thuật
Kiến trúc 7580101 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật Toán - Ngữ văn -Vẽ mỹ thuật
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 70 30 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
Dược học 7720201 140 60 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Văn học 7229030 28 12 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh 7220201 126 54 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Việt Nam học 7310630 56 24 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://tuyensinh.bdu.edu.vn/noidung.php?id=290