Thông tin trường đã được xác thực

DTH - trường đại học Hoa Sen (*)

DTH - trường đại học Hoa Sen (*)

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Website chính: www.hoasen.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: ĐT: 19001278 – số nội bộ 11400 (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh)
Số 2 Tản Viên, P. 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 35 471 172 – số
nội bộ 152 (Phòng Đào tạo)