Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ (hệ quân sự)- NQH

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường NQH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.
- Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân:
Tuyển 10% chỉ tiêu nữ cho các ngành Quan hệ quốc tế, Ngoại ngữ. Ngành Trinh sát Kỹ thuật không tuyển thí sinh nữ.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển thí sinh nam, nữ (theo ngành đào tạo) trong cả nước. Ngành Trinh sát Kỹ thuật không tuyển thí sinh nữ.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2; ngành Trinh sát Kỹ thuật không xác định môn thi chính).

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh722020137Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Nga722020215Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng Nga
Ngôn ngữ Trung Quốc722020430Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng Trung
Quan hệ quốc tế731020621Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Trinh sát kỹ thuật786023142Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU