Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường sĩ quan công binh (hệ Quân sự) - SNH

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường SNH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Nam quân nhân tại ngũ là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh) có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường được Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương sơ tuyển, lập hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi danh sách về Trường.
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả nam quân nhân đã xuất ngũ) đăng ký sơ tuyển và xét tuyển vào Trường, số lượng không hạn chế.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển dựa vào vào kết quả thi THPT Quốc gia

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chỉ huy kỹ thuật Công binh7860228173Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh

- Xét tuyển thí sinh đã đăng ký sơ tuyển và đủ điều kiện dự tuyển tại các Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện và tương đương.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

- Xác định một điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

- Khi có nhiều thí sinh bằng điểm nhau mà vẫn còn chỉ tiêu thì sử dụng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển để xét tuyển, cụ thể nh sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng không tuyển số chỉ tiêu còn thiếu.

Mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ riêng biệt: 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành, 01 bộ hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD & ĐT phát hành.

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Ban TSQS cấp huyện); thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban TSQS cấp trung đoàn);

- Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT; Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

- Thời gian sơ tuyển từ ngày 01/3/2018 đến ngày 25/4/2018.

- Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia tại địa điểm do các sở GD & ĐT quy định. Thời gian đăng ký dự thi thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT từ 01/4 đến 20/4/2018.

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, được bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập.

không

Nguồn tin THAM CHIẾU