Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - VLU

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường VLU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp trung học thổ thông (THPT) hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp7140214164Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm công nghệ7140246164Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chính trị học7310201246Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học74202014812Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin748020120050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
An toàn thông tin7480202246Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật giao thông7510104246Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí751020120050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ chế tạo máy75102024010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử75102034010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật ô tô751020524060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật nhiệt75102065614Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử751030120050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302246Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa75103034010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm754010116040Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ dệt, may7540204246Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Thú y764010116040Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công tác xã hội77601016416Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Du lịch78101016416Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU