Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN - ANH

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường ANH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thực hiện theo quy định của Bộ Công an, cụ thể:
- Quy định về đối tượng, độ tuổi:
+ Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).
+ Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển), chưa kết hôn, chưa có con đẻ.
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.
+ Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ đợt 1/2018 được dự tuyển nếu đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.
- Tiêu chuẩn học lực: các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên (áp dụng với tất cả các thí sinh)
+ Các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường CAND đạt từ 7,0 trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa đạt từ 7,0 trở lên.
+ Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ: trung bình cộng điểm tổng kết 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt từ 7,0 trở lên, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), điểm năm lớp 10, môn Toán đạt 6.5; môn Lý đạt 7.0; môn hóa đạt 7.5, trung bình cộng 3 môn dự tuyển năm lớp 10 đạt 7.0, lớp 11, lớp 12 tương tự như thế thì đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
+ Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sỹ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn được đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định trên để xác định đạt sơ tuyển hay không.
- Tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Hướng dẫn số 3026/H41-H50 ngày 20/10/2017 của Tổng cục IV, riêng chỉ số BMI phải đạt từ 17.9 (đối với nam), 18.02 (đối với nữ) đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ). Thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút viêm gan B (phân loại sức khỏe đạt loại 3) không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào các trường CAND. Đối với thí sinh nữ có bấm lỗ tai (một lỗ ở vị trí chính giữa dái tai hai bên, theo hướng trước sau) vẫn được sơ tuyển. Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học các trường CAND.
- Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BCA quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND, hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong toàn quốc, có chỉ tiêu xét cho phía Bắc và phía Nam (Quy định phía Bắc: từ Quảng Bình trở ra, phía Nam: từ Quảng Trị trở vào)

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ ĐKXT về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện An ninh nhân dân là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của BCA.
- Xét tuyển những thí sinh đã đạt sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú bằng cách kết hợp kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học bạ THPT để xét tuyển theo chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, từng vùng, từng giới tính và từng tổ hợp xét tuyển.
+ Căn cứ điều kiện xét tuyển, xác định số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, xác định chỉ tiêu trúng tuyển (sau khi đã trừ thí sinh tuyển thẳng) cho từng đối tượng, vùng, tổ hợp trước khi xây dựng phương án điểm. Đối với nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (tổ hợp A01 chiếm 30%, tổ hợp D01 chiếm 30%, tổ hợp C03 chiếm 40% tổng chỉ tiêu được giao theo vùng tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam theo đối tượng nam hoặc nữ); đối với ngành An toàn thông tin (tổ hợp A00 chiếm 50%, tổ hợp A01 chiếm 50% tổng chỉ tiêu được giao theo theo vùng tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam). Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng tổ hợp theo tỷ lệ từ cao xuống đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao (được xử lý tự động bằng phần mềm tuyển sinh CAND); tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu do phần mềm tuyển sinh CAND xác định.
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA. Công thức tính như sau:
ĐXT=((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)*3/4+KV+ĐT+ĐTh
ĐXT: điểm xét tuyển
M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND
L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12
KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo
ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo
ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.
+ Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;
Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Hóa học + Sinh học;
Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
An toàn thông tin
- Phía bắc: 10 nam; -Phía Nam: 10 nam; (không tuyển nữ)
748020220Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh
+ Nghiệp vụ an ninh (tổ hợp A01, C03, D01): 330, phía Bắc tuyển 171 nam, 19 nữ; phía nam 126 nam, 14 nữ; + Gửi đào tạo ngành Y (tổ hợp B00, xét tuyển trong toàn quốc): 25 chỉ tiêu, không tuyển nữ.
7860100355Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU