Đại học các tỉnh miền NAM

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Long An -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hậu Giang -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Long An -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2018