Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Võ Trường Toản(*) - VTT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Mã trường VTT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Căn cứ Quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Võ Trường Toản sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành như: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập THPT. Cụ thể:

- Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 tất cả các ngành đối với các thí sinh có tổng số điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Y khoa và ngành Dược học. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT của thí sinh. Riêng ngành Y khoa và ngành Dươc học sẽ xét tuyển theo xếp loại học lực ở lớp 12. Cụ thể:

+ Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở cấp THPT: đối với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Văn học. Hội đồng tuyển sinh trường quy định mức điểm trúng tuyển đầu vào đối với các ngành nêu trên. Theo đó, mức điểm trúng tuyển đầu vào năm 2019 tại Trường Đại học Võ Trường Toản là 18 điểm (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ hoặc 5 học kỳ cấp THPT) sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.

+ Xét tuyển theo xếp loại học lực lớp 12 ở cấp THPT: đối với ngành Y khoa và ngành Dược học. Hội đồng tuyển sinh trường quy định điều kiện trúng tuyển đầu vào đối với ngành Y khoa và ngành Dược học khi thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT của thí sinh (áp dụng đối với ngành Y khoa và ngành Dược học). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh trường quy định điều kiện trúng tuyển đầu vào. Theo đó, thí sinh trúng tuyển thỏa 2 điều kiện sau: điểm xét tuyển của một môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và điểm trung bình cộng hai môn sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn xét tuyển) tối thiểu từ 8,0 trở lên hoặc điểm trung bình cộng hai môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và điểm của một môn sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn xét tuyển) tối thiểu từ 8,0 trở lên.

Thí sinh thỏa điều kiện trúng tuyển đầu vào theo quy định nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến tại website tuyensinh.vttu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - Trường Đại học Võ Trường Toản. Hội đồng tuyển sinh trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh nêu tại mục 2.1 và 2.2. Trong thời hạn quy định của tuyển sinh, tùy tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh trường có thể điều chỉnh điều kiện trúng tuyển sao cho phù hợp; quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức; công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường (website: www.vttu.edu.vn) và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có thể lựa chọn nhiều phương thức xét tuyển nêu trên để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
7720101200300Toán, Vật lí, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănSinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
Dược học
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
7720201100100Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaNgữ văn, Toán, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa
Quản trị kinh doanh
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
73401015050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kế toán
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
73403015050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Tài chính – Ngân hàng
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
73402012525Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Văn học
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
72290302525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ vănNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn
Kế toán (liên thông)
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
7340301LT1213Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Tài chính - Ngân hàng (liên thông)
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
7340201LT1312Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Y khoa (liên thông)
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
7720101LT5030Toán, Vật lí, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănSinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học