Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Tân Tạo (*) - TTU

Thông tin tuyển sinh Năm 2019

Mã trường TTU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng 1: học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
- Đối tượng 2: học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài.
- Đối tượng 3: sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài có nguyện vọng học để lấy bằng đại học tại TTU.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ các nước khác.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Năm 2019 TTU căn cứ kết quả học bạ 3 năm THPT, đảm bảo quy định của Bộ GD&ĐT về xét tuyển ngành Y đa khoa và phỏng vấn để xét tuyển đại học.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh7220201025
Quản trị kinh doanh7340101020
Kinh doanh quốc tế7340120020
Tài chính – Ngân hàng7340201020
Kế toán7340301015
Công nghệ sinh học7420201025
Sinh học ứng dụng7420203025
Khoa học máy tính7480101025
Kỹ thuật điện7520201025
Y khoa7720101100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănToán, Sinh học, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh