Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh tế Nghệ An - CEA

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CEA

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước (không giới hạn tuổi).


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trên cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kinh tế73101013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401013070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402011535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301165385Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học cây trồng7620110921Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Lâm học7620201614Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Thú y764010160140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý đất đai78501031535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU