Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YDS

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Y khoa 

7720101 

277 

23 

B00 

Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh  quốc tế) 

7720101_02 

100 

B00 

Y học dự phòng 

7720110 

112 

08 

B00 

Y học cổ truyền 

7720115 

177 

13 

B00 

Dược học 

7720201 

389 

31 

B00 

A00 

Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng  Anh quốc tế) 

7720201_02 

140 

B00 

A00 

Điều dưỡng 

7720301 

131 

14 

B00 

Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng  Anh quốc tế) 

7720301_04 

50 

B00 

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê  hồi sức 

7720301_03 

112 

08 

B00 

Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 

7720302 

112 

08 

B00 

Dinh dưỡng 

7720401 

75 

05 

B00 

Răng - Hàm - Mặt 

7720501 

82 

08 

B00 

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ  tiếng Anh quốc tế) 

7720501_02 

30 

B00 

Kỹ thuật phục hình răng 

7720502 

36 

04 

B00 

Kỹ thuật xét nghiệm y học 

7720601 

154 

11 

B00 

Kỹ thuật hình ảnh y học 

7720602 

79 

06 

B00 

Kỹ thuật phục hồi chức năng 

7720603 

75 

05 

B00 

Y tế công cộng 

7720701 

83 

07 

B00  
  1. Đối tượng tuyển sinh 

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

- Có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước. 

  1. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.  

Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển
 

6.2. Tổ hợp xét tuyển 

- Ngành Dược học: gồm 2 tổ hợp 

Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

Cả hai tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. 

- Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học. 

6.3. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt điểm trúng tuyển vượt quá số lượng dự kiến thí sinh nhập học theo chỉ tiêu được phê duyệt  của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh do bằng nhau về điểm xét tuyển, Nhà  trường áp dụng ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/tuyen-sinh/2910/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-ban-rut-gon

https://admin.ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/Truong/DaoTaoDaiHoc/TuyenSinh/2021/DeAnTuyenSinh_Capnhat27042021_Banrutgon.pdf