Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng) DDP

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DDP

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2023:

1. Xét tuyển thẳng

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Đối tượng xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   15  
1 DDP Giáo dục Tiểu học 7140202 2 * Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia;                          * Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi
2 DDP Luật kinh tế 7380107 2
3 DDP Quản trị kinh doanh 7340101 2
4 DDP Kế toán 7340301 2
5 DDP Tài chính - Ngân hàng 7340201 2
6 DDP Quản lý nhà nước 7310205 2
7 DDP Công nghệ thông tin 7480201 3

2. Xét điểm thi THPT

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   141          
1 DDP Giáo dục Tiểu học 7140202 38 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Sinh học
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. D01
3. B03
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
2 DDP Luật kinh tế 7380107 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
3 DDP Quản trị kinh doanh 7340101 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
4 DDP Kế toán 7340301 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
5 DDP Tài chính - Ngân hàng 7340201 14 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
6 DDP Quản lý nhà nước 7310205 14 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
7 DDP Công nghệ thông tin 7480201 18 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D07
4. D01 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 

3. Xét học bạ

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   104            
1 DDP Luật kinh tế 7380107 19 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
1. A09
2. D10
3. C14
4. D15
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 Ngoại ngữ 1
2 DDP Quản trị kinh doanh 7340101 19 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
3 DDP Kế toán 7340301 19 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
4 DDP Tài chính - Ngân hàng 7340201 14 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
5 DDP Quản lý nhà nước 7310205 14 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
1. A09
2. D10
3. C14
4. D15
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
6 DDP Công nghệ thông tin 7480201 19 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý
1. A00
2. A02
3. A04
4. B02
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00  

Ghi chú:

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp: >= 15 sinh viên

- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

- Ghi hệ số môn xét tuyển (nếu có) tại cột (6)

- Ghi rõ môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển là "Ngoại ngữ 1" hay "Ngoại ngữ 1,2" tại cột (11)