Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Đại Nam - DDN

Thông tin tuyển sinh Năm 2019

Mã trường DDN

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Thi các môn năng khiếu: Vẽ mỹ thuật đối với ngành Kiến trúc; Tin học đối với tổ hợp K01 của ngành CNTT
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh 7220201 30 50 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 30 50 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Trung
Quan hệ công chúng 7320108 20 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh 7340101 40 80 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 40 70 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán 7340301 40 80 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật kinh tế 7380107 35 65 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Công nghệ thông tin 7480201 35 65 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Tin học
Kiến trúc cảnh quan 7580102 20 30 Ngũ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật Ngũ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
Kỹ thuật xây dựng 7580201 25 45 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Hoá học, Giáo dục công dân
Dược học 7720201 150 250 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Giáo dục công dân Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Điều dưỡng 7720301 40 60 Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 100 Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh