Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học Hải Phòng - THP

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường THP

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đảm bảo các quy định Bộ GD&ĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước, riêng đối với ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT quốc gia.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT
- Sử dụng kết quả thi THPT năm 2019 để xét tuyển;
- Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, các ngành Sư phạm (trừ ngành Giáo dục Thể chất) chỉ xét tuyển theo phương thức này.
2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
- Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển;
2.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2.3.4. Thi Năng khiếu:
- Áp dụng cho ngành các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Kiến trúc.
- Môn thi Năng khiếu của khối M00 (Toán, Văn, Năng khiếu), M01 (Văn, Anh, Năng khiếu), M02 (Toán, Anh, Năng khiếu) gồm 03 phần thi: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm.
- Môn thi Năng khiếu của khối T00 (Toán, Sinh, Năng khiếu) và T01 (Toán, Văn, Năng khiếu) gồm 02 phần thi: Bật cao tại chỗ; Chạy 100m.
- Môn thi Năng khiếu của khối V00 (Toán, Lý, Năng khiếu), V01 (Toán, Văn, Năng khiếu). V02 (Toán, Hóa, Năng khiếu), V03 (Toán, Anh, Năng khiếu) là phần thi: Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật).
- Điểm thi môn Năng khiếu là trung bình cộng của các phần thi.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Môn thi Năng khiếu gồm 03 phần thi: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm. Thời gian nhận đăng ký thi năng khiếu: từ 01/3/2019 đến 21/6/2019.
7140201130Ngữ văn, Toán, Năng khiếuNgữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếuToán, Tiếng Anh, Năng khiếu
Giáo dục Tiểu học
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng
7140202190Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Chính trị
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng
714020510Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Khoa học xã hội
Giáo dục Thể chất
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Môn thi Năng khiếu gồm 02 phần thi: Bật cao tại chỗ; Chạy 100m. Thời gian nhận đăng ký thi năng khiếu: từ 01/3/2019 đến 21/6/2019.
71402062020Toán, Sinh học, Năng khiếuNăng khiếu 2Ngữ văn, Toán, Năng khiếuNăng khiếu 2
Sư phạm Toán học
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học
714020930Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Vật lý
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Chuyên ngành: SP Vật lý - Hóa học
714021120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Hoá học
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng
714021220Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Ngữ văn
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; SP Văn - Công tác Đội
714021775Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Sư phạm Địa lý
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng
714021921Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng; Các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật
714023170Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng NhậtNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201150Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng NhậtNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204110Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng TrungNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng Nhật
Văn học72290301515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Kinh tế
Các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ; Kinh tế ngoại thương; Kinh tế xây dựng; Quản lý Kinh tế
7310101100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Việt Nam học
Các chuyên ngành: Văn hóa Du lịch, Quản trị Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7310630100100Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh
Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing
7340101100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng
Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá
73402015050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán
Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán
7340301150150Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin
Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin kinh tế
74802017575Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101035050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ chế tạo máy75102023030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử75102033030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103014035Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa75103034035Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kiến trúc
Môn thi Năng khiếu là Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật). Thời gian nhận đăng ký thi năng khiếu: từ 01/3/2019 đến 21/6/2019. Chi tiết xem tại dhhp.edu.vn
75801011515Toán, Vật lý, Năng khiếuNăng khiếu 3Ngữ văn, Toán, Năng khiếuNăng khiếu 3Toán, Hóa học, Năng khiếuNăng khiếu 3Toán, Tiếng Anh, Năng khiếuNăng khiếu 3
Khoa học cây trồng76201101010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công tác xã hội77601012525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU