Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học Hải Phòng - THP

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường THP

1. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 3.668 chi tiêu

2. Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước, riêng đối với ngành Sư phạm chi tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT quốc gia.

3. Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT

Sử dụng kết quả thi THPT năm 2023 để xét tuyển;

+ Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT

Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển;

Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, các ngành Sư phạm (trừ ngành Giáo dục Thể chất) không xét tuyển theo phương thức này.

+ Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, Tiếng Trung HSK) và kết quả thi THPT hoặc kết quả học tập

+ Phương thức 4: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 do đơn vị khác tổ chức.

+ Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

4. Ngành tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển:

+ A00: Toán, Lý, Hóa,

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ C00: Văn, Sử, Địa,

C01: Văn, Toán, Lý;

C02: Văn, Toán, Hóa,

C15: Văn, Toán, KHXH.

C14: Văn, Toán, GD Công dân;

+ D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp;

D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật

D04: Văn, Toán, Tiếng Trung:

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh.

+ M00: Toán, Văn, NK;

M01: Văn, Anh, NK;

M03: Văn, Sử, NK.

M04: Văn, GDCD,NK.

+ T00: Toán, Sinh, NK;

T01: Toán, Văn, NK.

+ V01: Toán, Văn, NK,

(Viết tắt: NK là Năng khiếu)