Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học kiểm sát Hà Nội - DKS

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DKS

Mã Trường: DKS

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI NĂM 2023:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

1.1. Đối tượng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Kiểm sát

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện đặc thù về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch theo những tiêu chí cụ thể như sau:

a) Về học lực và hạnh kiểm

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4 có điều kiện về học lực, hạnh kiểm như sau: có học lực loại Giỏi trở lên lớp 11 và học kỳ I lớp 12; hạnh kiểm đạt loại Tốt trở lên năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 5 (xét điểm thi THPT) có điều kiện về học lực, hạnh kiểm: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, kết quả học tập, hạnh kiểm lớp 10, 11, 12 đạt từ loại Khá trở lên. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 thì kết quả học tập, hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12.

Thí sinh là công dân Việt Nam, là Đảng viên hoặc Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án, trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông.

b) Về độ tuổi

Thí sinh đăng ký xét tuyển không quá 25 tuổi (tính đến năm dự thi).

c) Về tiêu chuẩn chính trị

d) Về tiêu chuẩn sức khỏe

Người đăng ký xét tuyển đại học phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nam: Chiều cao từ 1,60m trở lên; Nặng 50 kg trở lên.

- Nữ: Chiều cao từ 1,55m trở lên; Nặng 45 kg trở lên.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

1.2. Đối tượng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Luật Thương mại

Đáp ứng các yêu cầu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có học lực và xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của lớp 12.

2. Phạm vi tuyển sinh

2.1. Phạm vi tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Kiểm sát

Tuyển sinh trong cả nước.

2.2. Phạm vi tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Luật Thương mại

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Phương thức tuyển sinh

a) Phương thức xét tuyển trình độ đại học ngành Luật - Chuyên ngành Kiểm sát

Phương thức 1: Kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển kết quả học tập THPT của thí sinh học tại trường THPT Chuyên hoặc có hệ thống lớp Chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... (Phụ lục 2 - Danh mục các trường THPT Chuyên, có hệ thống lớp Chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét tuyển năm 2023 theo chỉ tiêu riêng).

Mã đăng ký xét tuyển: DKS - PT1

Phương thức 2: Kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển kết quả học tập THPT của thí sinhhọc trường THPT không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 Đề án này.

Mã đăng ký xét tuyển: DKS - PT2

Phương thức 3: Kết hợp giữa sơ tuyển, xét tuyển kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (Academic): ≥6.5 hoặc chứng chỉ tiếng Nga TPKH-2 (có giá trị đến ngày 01/10/2023).

Mã đăng ký xét tuyển: DKS - PT3

Phương thức 4: Kết hợp giữa sơ tuyển, xét tuyển kết quả học THPT và kết quả thi Học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh..

Mã đăng ký xét tuyển: DKS - PT4

Phương thức 5: Kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023

Chỉ tiêu xét tuyển là số chỉ tiêu chưa tuyển đủ trong phương thức 6.

Mã đăng ký xét tuyển: DKS – PT7

3.2. Quy trình tuyển sinh

3.2.1. Quy trình tuyển sinh trình độ đại học ngành Luật - Chuyên ngành Kiểm sát

a) Sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển trình độ đại học ngành Luật - Chuyên ngành Kiểm sát vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của VKSND tối cao được hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển của Trường đăng tải trên Website http://hpu.vn.

- Nộp hồ sơ sơ tuyển:

+ Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển dự kiến từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 25/5/2023;

+ Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là VKSND cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thí sinh.

- Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm:

+ Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu).

+ Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch (được khai trong năm 2023).

Mã đăng ký xét tuyển: DKS – PT5

b) Phương thức xét tuyển trình độ đại học ngành Luật - Chuyên ngành Luật thương mại

Phương thức 6: Xét kết quả học tập, hạnh kiểm THPT năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Mã đăng ký xét tuyển: DKS− PT6

Phương thức 7: Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2022- 2023.

+Bản chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và bản chứng thực sổ hộ khẩu.

+ Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THPT bổ túc. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng, chứng thực.

+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển (Bản gốc).

+ Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

+ Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển).

Ghi chú: Thí sinh tải các mẫu của hồ sơ sơ tuyển tại Website của Nhà trường theo địa chỉ: http://hpu.vn

- Tổ chức sơ tuyển:

+ VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là VKSND tổ chức sơ tuyển từ ngày 26/5/2023 đến hết ngày 10/6/2023.

+ Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được VKSND cấp tỉnh cấp phiếu chứng nhận đạt sơ tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển (cụ thể: thiếu dưới 05 cm về chiều cao hoặc thiếu dưới 05 kg về cân nặng) nhưng đoạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế về lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi thi Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có văn bản báo cáo

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển và con người cụ thể để đánh giá về người dự sơ tuyển theo Thông báo sơ tuyển của Trường năm 2023 (về đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký sơ tuyển) và của văn bản này và ghi vào Phiếu sơ tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://hpu.vn).

+ Phiếu đạt sơ tuyển được lập thành 03 bản: 01 bản cấp cho thí sinh để nộp cùng hồ sơ xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Nhà trường (nếu thí sinh trúng tuyển vào Đại học Kiểm sát tại VKSND cấp tỉnh.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 450 sinh viên được phân bổ như sau:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Kiểm sát là: 350 và được phân bổ cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 04 chỉ tiêu cho các đối tượng quy định tại điểm (d) tiểu mục 1.8.1, mục 1.8, phần II Đề án này và được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho các đối tượng quy định tại điểm (a), (b), (c) được thực hiện theo số lượng thực tế và được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát năm 2023 (không áp dụng tỉ lệ chỉ tiêu theo khối xét tuyển).

- Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Xét không quá 14 chỉ tiêu và được trừ đi trong tổngchỉ ti êu tuyển sinh ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát năm 2023.

- Chỉ tiêu theo khu vực: Phân bổ không quá 50% chỉ tiêu cho khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào), không quá 50% chỉ tiêu cho khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) số chỉ tiêu còn lại sau khi đã trừ số thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng năm 2023, xét tuyển theo phương thức 4 và thí sinh trúng tuyển năm 2022 diện 30a về nhập trường sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

- Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh: Đối với nữ học sinh được phân bổ tối đa 50% chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi (theo phương thức 1, 2, 5): Tổ hợp khối A00 là 25% chỉ tiêu, A01 là 20% chỉ tiêu, D01 là 25% chỉ tiêu, C00 là 30% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực, nam, nữ.

- Chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT của học sinh trường THPT Chuyên, có hệ thống lớp Chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến 60 chỉ tiêu; chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT của học sinh trường THPT không thuộc danh mục các Trưởng tại Phụ lục 2 của Đề án này dự kiến 60 chỉ tiêu; chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp với điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥6.5 hoặc chứng chỉ tiếng Nga TPKH-2 dự kiến 60 chỉ tiêu (không áp dụng tỉ lệ chỉ tiêu theo khối xét tuyển); chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh dự kiến 30 chỉ tiêu (không áp dụng tỉ lệ chỉ tiêu theo khối xét tuyển), được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023.

b) Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Luật Thương mại là: 100 chỉ tiêu.

Thí sinh không tham gia sơ tuyển hoặc không đạt sơ tuyển mà đủ điều kiện theo quy định tại tiểu mục 1.8, mục 1, phần II của Đề án này, có đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học ngành Luật - Chuyên ngành Luật thương mại thì được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào học.

Chỉ tiêu thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được trừ trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu xét ưu tiên xét tuyển không quá 10 thí sinh. Điểm cộng đoạt giải thực hiện như quy định tại tiểu mục 1.8.2.3, mục 1, phần II của Đề án này và xét tuyển theo nguyên tắc: Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên đoạt giải.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), Tổ hợp 4 (D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.