Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM KTS

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường KTS

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành

Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã ngành  

đăng ký xét  tuyển

Tổ hợp xét tuyển  

vào các ngành

Chỉ  

tiêu  

năm  

2022

Kỹ thuật xây dựng 

7580201

Toán – Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý – Tiếng Anh  (A01)

Kết quả ĐGNL

360

Kỹ thuật xây dựng  (Chất lượng cao) 

7580201CLC

Toán – Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý – Tiếng Anh  (A01)

Kết quả ĐGNL

35

Kỹ thuật cơ sở hạ  tầng 

(Chuyên ngành: Cấp  thoát nước – Năng  lượng thông tin – 

Giao thông san nền)

7580210

Toán – Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý – Tiếng Anh  (A01)

Kết quả ĐGNL

100 

Quản lý xây dựng 

7580302

Toán – Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý – Tiếng Anh  (A01)

Kết quả ĐGNL

75

Kiến trúc 

7580101

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

210

Kiến trúc (Chất  

lượng cao) 

7580101CLC

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

40

Quy hoạch vùng và  đô thị 

7580105

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

70

Thiết kế nội thất 

7580108CT

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

40

 

Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (Thí sinh phải có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây  Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ) 

Mã ngành  

đăng ký xét  tuyển

Tổ hợp xét tuyển  

vào các ngành

Chỉ  

tiêu  

năm  

2022

Kỹ thuật xây dựng 

7580201DL

Toán – Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý – Tiếng Anh  (A01)

Kết quả ĐGNL

30

Kiến trúc 

7580101DL

Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật  (V00)

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật (V01)

Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật (V02)

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

50

 

 
  1. Đối tượng tuyển sinh 

- Tất cả các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông; 

- Các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực  đợt 1 năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tham gia thi các môn trong tổ hợp xét  tuyển của Trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. 

  1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
  2. Phương thức tuyển sinh năm 2022 

Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, Trường Đại học Kiến trúc Thành  phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như sau: 

3.1. Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và  Đào tạo: 1% chỉ tiêu ngành. 

3.2. Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh  giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên): 9% chỉ tiêu  ngành. 

3.3. Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước (Xem danh  sách các Trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu tại Phụ lục 1): 15% chỉ tiêu  ngành. 

3.4. Phương thức 4 - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: 25% chỉ tiêu ngành. 

3.5. Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ  thông năm 2022: 50% chỉ tiêu ngành. 

Lưu ý: 

- Điều kiện cần của Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các  kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên) và Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các  trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước là thí sinh phải tốt nghiệp  Trung học phổ thông theo hình thức chính quy. Các phương thức xét tuyển còn lại, điều  kiện cần là thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình  tuyển sinh thực tế. 

- Ngoại trừ các ngành khối A (3 ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,  Quản lý xây dựng), các ngành còn lại xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên  kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành  phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022. 

- Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh,  học phí tương ứng) sẽ xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng, có yêu cầu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.
 
  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

5.1. Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và  Đào tạo 

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo  Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu  trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên. 

5.2. Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh  giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên) 

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đạt giải trong các kỳ thi học  sinh giỏi các cấp, từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên.  

- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu  trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức năm 2022 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên. 

5.3. Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước

Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại các trường Trung học phổ  thông chuyên, năng khiếu trong cả nước (Danh sách các Trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu tại Phục lục 1 đính kèm): 

- Xét tuyển vào ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây  dựng: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ  8,0 trở lên; 

- Xét tuyển vào ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ  2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên và điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ  sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm  2022 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên. 

5.4. Phương thức 4 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trong cả nước có điểm thi Đánh giá năng  lực đợt 1 năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở  lên. 

- Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong  kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ  chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên. 

5.5. Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ  thông năm 2022: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí  Minh sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết  quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi  ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do  Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên. 

  1. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển 

- Thí sinh đủ tiêu chuẩn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo từng phương thức xét  tuyển, đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại  học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đối với các phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường (Phương thức 1, 2, 3, 4),  thí sinh được đăng ký tối đa 18 nguyện vọng và tất cả các phương thức xét tuyển nếu đạt  ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức.  

- Nguyên tắc xét tuyển: Theo thứ tự các nguyện vọng; với mỗi nguyện vọng, xét  tuyển theo thứ tự các phương thức: Phương thức 1 - Phương thức 2 - Phương thức 3 - Phương thức 4. 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng  tiếp theo. 

- Thí sinh không xác nhận nhập học theo các phương thức tuyển sinh riêng của Nhà  trường (Phương thức 1, 2, 3, 4) sẽ được xét tuyển theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết  quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

- Đối với Phương thức 5, không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường  Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điểm các môn thi/điểm trung bình học bạ từng môn đều không nhân hệ số, điểm  môn năng khiếu nhân hệ số 1,5. 

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố  Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 hoặc điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông; không sử dụng kết quả miễn  thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung  học phổ thông. 

- Đối với các ngành năng khiếu: Chỉ xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do  Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên. 

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí  sinh chỉ có thể chọn 01 tổ hợp điểm thi xét tuyển. 

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có  điểm xét tuyển lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho  đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh). 

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng. Thí sinh đăng  ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đó. 

- Các ngành tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí  Minh có điểm chuẩn riêng. 

- Điều kiện về nguyện vọng xét tuyển tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ và  Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt: 

Thí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền  Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc  Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau) mới có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào  các ngành học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ; nếu trúng tuyển, sẽ học tại Trung  tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ trong suốt khóa học; 

Thí sinh có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ (Đắk  Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình  Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) mới có thể đăng ký nguyện vọng  xét tuyển vào các ngành học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt; nếu trúng tuyển, sẽ học  tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt trong suốt khóa học. 

Thí sinh đủ điều kiện về hộ khẩu nhưng không đăng ký xét tuyển tại Trung tâm  đào tạo cơ sở Cần Thơ hoặc Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt thì không được xét tuyển tại  các Trung tâm đào tạo cơ sở này; 

- Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh,  học phí tương ứng) sẽ xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng,  có yêu cầu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời  gian quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và  Trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung. 

6.1. Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.2. Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh  giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển ưu tiên  tương ứng của ngành đó. 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, đạt giải trong các kỳ  thi học sinh giỏi các cấp, từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên, bao gồm: 

Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic  Quốc tế; thí sinh trong đội tuyển Quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật Quốc tế. 

Thí sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học  sinh giỏi Quốc gia. 

Thí sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật  cấp Quốc gia. 

Thí sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

Lưu ý: Các giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên,  không bao gồm giải Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay và giải Olympic tháng  4. Môn đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển và  thí sinh đăng ký ngành năng khiếu phải có điểm thi môn năng khiếu do Trường Đại học  Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên. 

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh cùng điều kiện xét  tuyển ở cuối danh sách: 

(1) Cấp đạt giải học sinh giỏi các cấp; 

(2) Thứ tự đạt giải học sinh giỏi các cấp; 

(3) Điểm thi môn năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu); 

(4) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của học kỳ 1 năm  lớp 12;  

(5) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 11;  (6) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10;  (7) Điểm trung bình học bạ môn Toán trong học kỳ 1 lớp 12. 

Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có  nguyện vọng cao hơn. 

6.3. Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước 

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại các trường Trung học phổ  thông chuyên, năng khiếu trong cả nước, điểm xét tuyển được tính như sau: 

Các ngành Khối A (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng):  Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của 5 học  kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) + Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực Trường THPT (Theo 

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) + 0,5 (nếu có chứng chỉ Quốc tế)

Các ngành Khối V, H: Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 1 +  Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 2 + Điểm môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu  tiên theo đối tượng và khu vực Trường THPT (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục  và Đào tạo) + 0,5 (nếu có chứng chỉ Quốc tế)

Lưu ý: Các chứng chỉ Quốc tế bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (Tiếng Anh)  tương đương IELTS từ 6,0 trở lên (Xem Phụ lục 2) hoặc chứng chỉ SAT từ 1000 trở lên và  còn hạn đến thời gian xét tuyển. 

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh cùng điều kiện xét  tuyển ở cuối danh sách: 

(1) Điểm thi môn năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu); 

(2) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của học kỳ 1 năm  lớp 12;  

(3) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 11;  (4) Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10;  (5) Điểm trung bình học bạ môn Toán trong học kỳ 1 lớp 12. 

Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có  nguyện vọng cao hơn. 

6.4. Phương thức 4 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điểm xét tuyển theo kết quả Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 tại Đại học Quốc  gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổng điểm các bài thi/môn thi tính theo thang điểm 30 của  từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên.  Cụ thể: 

Các ngành Khối A (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng):  Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực x 1/40 + Điểm ưu tiên theo đối tượng và  khu vực Trường THPT (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) + 0,5 (nếu  có chứng chỉ Quốc tế)

Các ngành Khối V, H: Điểm xét tuyển = (Điểm thi đánh giá năng lực x 1/60 + Điểm  môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực Trường THPT (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) + 0,5 (nếu có chứng chỉ Quốc tế)

Lưu ý: Các chứng chỉ Quốc tế bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (Tiếng Anh) tương đương IELTS từ 6,0 trở lên (Xem Phụ lục 2) hoặc chứng chỉ SAT từ 1000 trở lên và  còn hạn đến thời gian xét tuyển. 

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh cùng điều kiện xét  tuyển ở cuối danh sách: 

Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành khối A (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở  hạ tầng, Quản lý xây dựng) có điểm xét tuyển ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên), bằng  điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm theo thứ  tự ưu tiên điểm trung bình môn Toán cao hơn (lấy điểm trung bình 5 học kỳ, trừ học kỳ 2 

lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022; lấy điểm trung bình 6 học kỳ đối với thí sinh  tốt nghiệp năm 2020 và 2021); 

Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu có điểm xét tuyển ngang nhau  (đã cộng điểm ưu tiên), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng  tuyển người có điểm môn năng khiếu cao hơn; 

Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh  có nguyện vọng cao hơn.  

6.5. Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ  thông năm 2022 

- Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Kiến trúc  Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điểm xét tuyển tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm  2022: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên. Cụ thể: 

Xét tuyển vào các ngành khối A (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản  lý xây dựng): Điểm xét tuyển = Điểm thi THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm  thi THPT môn 3 + Điểm ưu tiên (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xét tuyển vào các ngành năng khiếu khối V, H: Điểm xét tuyển = (Điểm thi  THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu  tiên (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển  ở cuối danh sách: 

Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành khối A (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở  hạ tầng, Quản lý xây dựng) có tổng điểm 3 môn ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo  Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng  tuyển người có điểm theo thứ tự ưu tiên môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ  thông 2022 cao hơn; 

Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổng điểm 3 môn ngang  nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường  hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn năng khiếu cao hơn; 

Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh  có nguyện vọng cao hơn. 

  1. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi các môn năng khiếu 

7.1. Đăng ký xét tuyển theo Phương thức 1, 2, 3, 4 và đăng ký dự thi các môn năng  khiếu 

7.1.1. Quy trình đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi các môn năng khiếu 

- Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng và đăng  ký dự thi các môn năng khiếu. 

- Bước 2: Khai báo thông tin cá nhân.

10 

- Bước 3: Đăng ký thi năng khiếu (đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành  năng khiếu - Khối V, H) và nộp lệ phí thi năng khiếu, đăng lên tài khoản đăng ký dự thi  hình chụp bản chính các giấy tờ sau: 

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

+ Biên lai thu lệ phí đăng ký dự thi. 

+ Hình 4x6 trong vòng 6 tháng, định dạng JPG, JPEG. 

- Bước 4: Đăng ký xét tuyển theo các Phương thức xét tuyển riêng (Phương thức 1,  2, 3, 4) và nộp lệ phí thi đăng ký xét tuyển, đăng lên tài khoản đăng ký xét tuyển hình  chụp bản chính các giấy tờ sau: 

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

+ Biên lai thu lệ phí đăng ký xét tuyển. 

+ Hình 4x6 trong vòng 6 tháng, định dạng JPG, JPEG. 

+ Giấy chứng nhận tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế;  Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; Giấy chứng nhận là  thành viên trong đội tuyển Quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật Quốc tế; Giấy chứng  nhận đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải  trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương (nếu đăng ký xét  tuyển theo Phương thức 2). 

+ Kết quả thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ  Chí Minh cấp (nếu đăng ký xét tuyển theo Phương thức 4). 

+ Chứng chỉ Anh văn, Bảng điểm SAT (nếu có). 

+ Giấy chứng chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Bước 5: Nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc phát chuyển nhanh qua đường bưu điện  (ngoài phong bì ghi rõ Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2022), bao gồm 

+ 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo Mẫu (In Phiếu tại trang www.uah.edu.vn sau khi  hoàn thành đăng ký trực tuyến). 

+ 01 Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông. 

+ 01 Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu. 

+ 01 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. + 01 Bản sao Biên lai thu lệ phí đăng ký xét tuyển. 

+ 01 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia  dự thi Olympic Quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc  gia; Giấy chứng nhận là thành viên trong đội tuyển Quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật  Quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia; Giấy  chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung  ương (nếu đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2);  

+ 01 Bản sao công chứng Kết quả thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 do Đại học  Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp (nếu đăng ký xét tuyển theo Phương thức 4); 

+ 01 Bản sao công chứng Chứng chỉ Anh văn, Bảng điểm SAT (nếu có);

11 

+ 01 Bản sao công chứng chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Hồ sơ gửi về: 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý: Nhà trường khuyến khích việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện. 7.1.2. Thời gian đăng ký dự thi các môn năng khiếu 

Năm 2022, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức duy nhất  01 đợt thi các môn năng khiếu:  

Đăng ký trực tuyến: Dự kiến từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 31/3/2022. Ngày thi: Dự kiến ngày 23 - 24/4/2022

Địa điểm thi: Tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lưu ý: Thời gian có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế. 

7.1.3. Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: Dự kiến từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 29/5/2022 (thời gian có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế). 

7.1.4. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bản giấy: Dự kiến từ ngày 30/5/2022 đến 16h30  ngày 10/6/2022 (thời gian có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế). 

7.1.5. Thời gian đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)  theo Phương thức tuyển sinh riêng (sẽ có Thông báo tuyển sinh riêng): 

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu): Từ ngày thông báo đến hết  ngày 30/9/2022

- Thời gian kiểm tra tiếng Anh đầu vào: 14h00 - 15h30 thứ Sáu hằng tuần từ ngày  ra thông báo đến hết ngày 30/9/2022

7.2. Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ  thông năm 2022 

Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển đồng thời với đăng ký thi tốt  nghiệp Trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và  các điểm thu hồ sơ theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  1. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển 

8.1.Lệ phí xét tuyển theo các Phương thức 1, 2, 3, 4: 25.000 đồng/nguyện  vọng/phương thức. Lệ phí xét tuyển dành cho tất cả các đối tượng nộp hồ sơ, lệ phí  không hoàn lại. 

8.2.Lệ phí xét tuyển theo các Phương thức 5: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào  tạo. 

8.3.Lệ phí thi môn năng khiếu năm 2022: 350.000 đồng/môn thi. Lệ phí thi dành cho  tất cả các đối tượng nộp hồ sơ dự thi, lệ phí không hoàn lại. 

8.4.Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến  trúc Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chuyển khoản theo tài khoản sau:
 
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.uah.edu.vn/router_detail/thong-bao-so--tb-hdts-ngay----ve-viec-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam--5229.html