Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Trường đại học mỹ thuật công nghiệp - MTC

Thông tin tuyển sinh Năm 2021

Mã trường MTC

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức tuyến sinh của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2019 là: kết hợp thi tuyển và xét tuyển (không xét tuyển thẳng).
- Thi tuyển (bắt buộc): hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và Hình họa (NK2).
- Xét tuyển môn văn hóa: thí sinh được lựa chọn
+ Xét kết quả học tập THPT: điểm trung bình chung 3 năm học THPT của môn Văn hoặc Toán hoặc
+ Xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo một trong hai tổ hợp xét tuyển
H00 : Văn – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2 hoặc
H07 : Toán – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2.
 

Các ngành và thông tin tuyển sinh