Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM - NHS

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường NHS

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3

Các ngành và thông tin tuyển sinh

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3636 (Chưa bao gồm chỉ tiêu ĐHCQ Quốc tế do đối tác cấp bằng)

2. Các ngành, chương trình đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh: 

Bảng 1: Các ngành, chương trình đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh

Ghi chú:

Ký hiệu các tổ hợp môn:

A00: Toán, Vật lý, Hoá học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A03: Toán, Vật lí, Lịch sử

A04: Toán, Vật lí, Địa lí

A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

A07: Toán, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

         Phương thức 1: (301) - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT và của Trường áp dụng cho tất các các ngành, chương trình đào tạo.

        Phương thức 2: (410) – Tổng hợp - Kết hợp kết quả học tập và thành thích bậc THPT để xét tuyển.

        Phương thức 3: (401) - Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Ngân hàng TP.HCM  tố chức để xét tuyển.

        Phương thức 4: (100) - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

        Phương thức 5: Xét học bạ THPT và phỏng vấn chỉ áp dụng cho Chương trình Đại học chính quy Quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng.

    Các phương thức tuyển sinh được trình bày cụ thể tại Mục 3;

         Không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

         Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển được nêu cụ thể tại nguyên tắc xét tuyển theo từng phương thức.

        Nếu xét tuyển theo từng phương thức trước đó không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức tiếp theo.

       Thí sinh trúng tuyển Chương trình ĐHCQ chất lượng cao được chọn một trong các ngành : Ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh doanh;

 1. Các phương thức xét tuyển 

3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a.  Điều kiện đăng ký xét tuyển:  

       Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 và  các quy định của Trường về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Đề án tuyển sinh năm 2023.  

b. Nguyên tắc xét tuyển:
       Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

3.2. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp.

        Phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (Phương thức 2) là phương thức xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT của thí sinh. Được quy định cụ thể như sau:

 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2021, 2022, 2023 và thỏa các điều kiện sau:       

-  Học sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;

-  Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký HK1 - Lớp 11, HK2 - lớp 11 và HK1 - lớp 12 đạt từ 72 trở lên (không bao gồm bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm quy đổi theo tiêu chí khác).

    b. Cách thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi theo tổ hợp môn + Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 12.

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi xếp loại HSG.

 • Thí sinh có các chứng chỉ tiếng anh quốc tế được chấp nhận ở Bảng 3 được quy đổi sang điểm ở Bảng 2 để cộng vào điểm xét tuyển.
 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia tất cả các môn học THPT được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển.
 • Thí sinh học các Trường chuyên/ năng khiếu được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển.
 • Thí sinh xếp loại học lực Giỏi của 3 học kỳ: Học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 được quy đổi điểm cộng vào điểm xét tuyển theo Bảng 2.

Ví dụ: Thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh).

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn =Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 2 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 12).

 Bảng 2. Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển tổng hợp.

Bảng 3. Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng anh quốc tế theo IELTS được chấp nhận

 

*Lưu ý:

 • Tổ hợp môn xét tuyển xem tại Bảng 1
 • Không có môn học nhân hệ số trong tổ hợp môn đối với phương thức này.
 • Thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh  có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi từ ngày 15/7/2021 đến nay.
 • Điểm trung bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
 • Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực của Phương thức xét tuyển tổng hợp được quy đổi  theo thang điểm 150 và thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành.

  c. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
 • Xét theo điểm sau khi đã quy đổi từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
 • Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

3.3. Phương thức 3:  Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2023

a. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

       Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT; Có điểm trung bình học tập HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.             

        Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Ngân hàng TP. HCM tổ chức năm 2023 trên trang tuyển sinh của Trường www.tuyensinh.hub.edu.vn.

         Thí sinh xem lịch thi Đánh giá năng lực do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức trên các kênh thông tin của Trường và Website của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: https://flic.edu.vn/

  b. Nguyên tắc xét tuyển:

   -  Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;

    -  Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (theo quy định của Đại học Ngân hàng TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có); xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng; và được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành.

   -  Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

  -    Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.

3.4. Phương thức 4 : Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
a. Đối tượng  
-   Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
-   Ngưỡng điểm đảm bảo đầu vào dự kiến: 18. Trường sẽ thông báo thay đổi ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển (nếu có) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên trang tuyển sinh của Trường www.tuyensinh.hub.edu.vn và theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.

b. Nguyên tắc xét tuyển

        Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Điểm xét tuyển bao gồm: kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2023 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

   + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

            (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lưu ý: Điểm ưu tiên đối với thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc ĐXT từ cao đến thấp;

Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

3.5. Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng)
a. Đối tượng: 
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
b. Nguyên tắc xét tuyển:

      -   Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

      -   Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh;

      -  Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:

+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên; hoặc tương đương;

+ Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 80% trở lên.

 1. Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
 • Mức học phí dự  kiến:

-  Học phí Chương trình Đại học chính quy: Dự kiến năm học 2023 – 2024: 7.050.000đ/ học kỳ.

-  Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến năm học 2023-2024: 17.922.500đ/ học kỳ.

-   Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

P Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).

P Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 đ/học kỳ.

P Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.  

 • Lộ trình tăng học phí:

- Đối với hệ đại học chính quy chuẩn : Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

        - Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao:

Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.

- Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng:

Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212.500.000 đ/toàn khóa, tương đương 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này cam kết không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

    5. Các chương trình đào tạo

   5.1. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao

Chương trình ĐHCQ chất lượng cao là hướng phát triển nâng cao của hệ đại học chính quy, có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn Chương trình ĐHCQ chuẩn. Chương trình chất lượng cao của HUB mang đến cho người học chất lượng giáo dục ưu việt, chuẩn đầu ra vượt trội và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Chương trình ĐHCQ chất lượng cao có các ưu điểm nổi bật bao gồm: 

 • Chương trình đào tạo được quốc tế hóa, tiếp cận chương trình của các trường đại học quốc tế; nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh; cơ hội chuyển tiếp học tập theo mô hình 1+3, 2+2, 3+1; tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài uy tín.
 • Nội dung chương trình đào tạo hiện đại định hướng chuyển đổi số: Ngành TCNH định hướng Fintech, Ngành QTKD định hướng E – Business, Ngành Kế toán định hướng Digital – Acounting. 
 • Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên xuất sắc, được tuyển chọn của HUB, giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và chuyên gia từ các tổ chức tài chính, doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường với 300 tiết miễn phí, tiếng Anh chuyên ngành và môi trường học tập bằng tiếng Anh từ thấp đến cao giúp sinh viên dần nâng cao trình độ, có thể sử dụng được tiếng Anh thành thạo tiếng Anh trong chuyên môn và cuộc sống, thích ứng với môi trường làm  việc quốc tế.
 • Chương trình đào tạo Kỹ năng miễn phí với các kỹ năng mềm rất hiện đại chuẩn bị cho môi trường làm việc tương lai, hoạt động ngoại khóa phong phú, cùng các chương trình tham quan, kiến tập, giao lưu tại doanh nghiệp đem đến sự năng động, tự tin và tác phong chuyên nghiệp.
 • Sĩ số lớp giới hạn khoảng 40 người, phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao; hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng giúp sinh viên hình thành, trau dồi kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề dựa trên các mô hình, dữ liệu và lập luận khoa học.
 • Nguồn học bổng dồi dào của HUB và cơ hội nhận thêm học bổng riêng của Chương trình chất lượng cao.
 • Cơ sở vật chất với phòng học hiện đại, khuôn viên rộng rãi, công viên, cây xanh, thư viện, các phòng thực hành mô phỏng, ký túc xá, sân vận động, nhà thi đấu … tại cơ sở TP. Thủ Đức; sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm học tập một số học phần lại Cơ sở Quận 1, khu trung tâm tài chính.

         Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình, sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.

Xem thông tin chi tiết về chương trình chất lượng cao tại: www.clc.hub.edu.vn

5.2. Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế cấp song bằng:

       Ngành Quản trị kinh doanh (bao gồm các chương trình Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính).:

            Sinh viên tốt nghiệp được nhận (i) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và (ii) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

 • Ưu điểm của chương trình:

            - Sinh viên tốt nghiệp được nhận 02 bằng cử nhân có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

            - Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

            - Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton.

- Chương trình đào tạo hướng nghiệp, sinh viên được tiếp xúc với các doanh nghiệp ngay từ năm nhất thông qua các hoạt động tham quan doanh nghiệp, trao đổi nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực, ...

            - Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 ...

            - Ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,...) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, ...

            - Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ. Trường hợp có đủ số lượng sinh viên đăng ký, trường sẽ xem xét mở lớp tại cơ sở Thủ Đức.

            Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

5.3. Chương trình đại học chính quy chuẩn:

Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, một số ngành học sau 01 học kỳ sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành theo ngành học đã trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu, kết quả học tập.

Các ngành và chuyên ngành chương trình đại học chính quy chuẩn (Xem chi tiết tại website: https://hub.edu.vn/dao-tao#chinh-quy-chuan).

5.4. Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng

       Ngành Quản trị kinh doanh (bao gồm các chương trình Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính).

            Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

P Ưu điểm của chương trình:

            - Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

          - Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

          - Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton.

           - Phương pháp giảng dạy hiện đại giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, năng lực tự học và phát triển toàn diện các kỹ năng; đồng thời giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập và tự tin giải quyết vấn đề.

           - Cơ hội tuyển thẳng đặc cách vào năm 02 của Chương trình đối với sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu.

         - Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 ...

 - Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên có cơ hội được chuyển tiếp lên bậc học cao hơn và nhận bằng Thạc sĩ quốc tế chỉ trong vòng 1 năm.

- Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ. Trường hợp có đủ số lượng sinh viên đăng ký, trường sẽ xem xét mở lớp tại cơ sở Thủ Đức.

         - Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

6. Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

6.1. Phương thức 1: Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.2 Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khi đăng ký xét tuyển thí sinh in phiếu đăng ký từ trang đăng ký và nộp hồ sơ về Trường như sau:

 • Địa điểm nhận hồ sơ:

Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2023”

 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

            - Đợt 1:

+ Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Dự kiến từ ngày 12/04/2023 đến ngày 27/5/2023.

+ Trường thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 15/6/2023;

        Thí sinh được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trường gọi thí sinh xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            - Đợt 2: Theo thông báo của Trường (nếu có).

            Ghi chú: Thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện.

 • Hồ sơ xét tuyển gồm có:  

            -  Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

            - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực);

            - Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có);

            - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có);

            - Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có);

            - Giấy xác nhận điểm hoặc bản sao học bạ cụ thể như sau:

Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:

Nộp giấy xác nhận điểm có xác nhận của trường THPT (Mẫu giấy xác nhận điểm đính kèm). Trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:

            Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

 • Lệ phí xét tuyển:

    Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/nguyện vọng.

    Cách nộp lệ phí:

      + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

      + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1111.000.000.4541

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  -  Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Nội dung:Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH –CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”.

Ví dụ: Nguyễn Văn A ngày sinh 25/7/2022, căn cước công dân: 023569874, số điện thoại: 0903055286, đăng ký 02 nguyện vọng.

Nộp dung nộp lệ phí: NGUYỄN VĂN A – 25.07.2002- 023569874 – 0903055286 – 2 NV.

- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành thanh toán lệ phí tuyển sinh trước khi kết thúc thủ tục đăng ký dự tuyển.

- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

6.3 Phương thức 3:  Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh:

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khi đăng ký xét tuyển thí sinh in phiếu đăng ký từ trang đăng ký và nộp hồ sơ về Trường như sau:

 • Địa điểm nhận hồ sơ: Như phương thức tổng hợp tại mục 6.2 Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.
 • Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

- Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực);

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có);

- Giấy xác nhận điểm hoặc bản sao học bạ cụ thể như sau:

         Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:

Nộp giấy xác nhận điểm có xác nhận của trường THPT (Mẫu giấy xác nhận điểm đính kèm). Trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:

Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực)

 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

         + Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển dự kiến từ ngày 12/04/2023 đến 17h00 ngày 27/5/2023.

+ Lịch thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh sẽ được công bố trên website và các kênh thông tin của trường.

+ Trường thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 15/6/2023;

        Thí sinh được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trường gọi thí sinh xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 • Lệ phí xét tuyển: tương tự tại mục  6.2 áp dụng đối với Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.

6.4 Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.5 Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng đối với Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng)

 • Địa điểm nhận hồ sơ:

            - Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  - Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

            Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Cử nhân quốc tế”

 • Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

STT

Đợt nộp hồ sơ

Thời gian

Công bố kết quả

1

Đợt 1

1/3 đến 31/5

Công bố kết quả hàng tháng theo từng đợt nộp hồ sơ

 

2

Đợt 2

1/6 đến 30/6

3

Đợt 3

1/7 đến 10/7

4

Đợt 4

11/7 đến 20/7

5

Đợt 5

21/7 đến 31/7

6

Đợt 6

1/8 đến 10/8

7

Đợt 7

16/8 đến 31/8

8

Đợt 8

01/9 đến 15/9

Hồ sơ gồm có:  

- Đơn dự tuyển (Nhận trực tiếp tại Phòng tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hoặc download Đơn tại website: http://bit.do/buhibp);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng);

- Học bạ nguyên cuốn (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của Trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

- Chứng chỉ tiếng Anh (Nếu có);

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (01 bản tiếng Việt có công chứng);

- 04 tấm hình 3x4 (Hình thẻ chụp không quá 06 tháng).

 • Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển : 500.000 đồng/hồ sơ

- Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.)

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 133691709

Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu  -  Phòng giao dịch Bình Chánh

Nội dung:Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – CMND/CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – IBP21”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 271921999 – 0903055286 – IBP21

Lưu ý: Trường không hoàn trả lại hồ sơ xét tuyển cho thí sinh dưới mọi trường hợp.