Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng) DDF

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDF

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG 2019. Đối với các ngành Sư phạm, thí sinh đạt điểm sàn để xét tuyển đại học theo quy định của BGD& ĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm Tiếng Anh714023145Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Sư phạm Tiếng Pháp714023320Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Sư phạm Tiếng Trung Quốc714023420Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng TrungNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201398Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh CLC7220201CLC300Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Nga722020256Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng NgaNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp722020390Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204112Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng TrungNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungTiếng Trung
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC7220204CLC30Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng TrungNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungTiếng Trung
Ngôn ngữ Nhật722020970Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng Nhật
Ngôn ngữ Nhật CLC7220209CLC30Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc722021070Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC7220210CLC30Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Thái Lan722021425Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Quốc tế học731060180Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Quốc tế học CLC7310601CLC30Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Đông phương học731060864Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng NhậtNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU