Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DNV

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả THPT quốc gia).
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).
- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển thẳng).
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Toàn quốc
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia;
- Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THTP lớp 12;
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng dựa vào tiêu chí Trường đưa ra (Trường có thông báo cụ thể trên Website: truongnoivu.edu.vn).
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040-01 23 7 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
CN Văn hóa du lịch
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7229040-01QN 30 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040-02 23 7 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý văn hoá
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229042 100 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Chính trị học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310201 55 10 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chuyên ngành Chính sách công
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310201-01 45 10 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310202 45 15 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý nhà nước
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205 190 10 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-01 35 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chuyên ngành Quản lí tài chính công
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-02 27 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-03 15 5 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7310205HCM 145 25 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7310205QN 52 8 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Thông tin - thư viện
Học tại Trụ sở Hà Nội
7320201 37 13 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Lưu trữ học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7320303 77 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Lưu trữ học
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7320303HCM 28 12 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản trị nhân lực
Học tại Trụ sở Hà Nội
7340404 158 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị nhân lực
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7340404QN 82 8 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng
Học tại Trụ sở Hà Nội
7340406 158 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7340406HCM 28 12 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7340406QN 82 8 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Luật
Học tại Trụ sở Hà Nội
7380101 114 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
CN Thanh tra
Học tại Trụ sở Hà Nội
7380101-01 45 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
CN Thanh tra
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7380101-01QN 25 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7380101HCM 85 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7380101QN 82 8 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin
Học tại Trụ sở Hà Nội
7480104 88 32 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng
Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn - Quảng Nam.

Website chính: truongnoivu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37533.659 - 37532.864-113.

ĐT: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235 (101) - (0511) 2240 390 (Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng)

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội