Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Mã trường DNV

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI NĂM 2022:

I.   Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Mã trường: DNV)

II.    Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

III.     Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo 05 (năm) phương thức 

1.   Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

a)    Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

b)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-     Tốt nghiệp THPT;

-     Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022).

c)   Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Xét tuyển đợt 1: sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d)   Thời gian xét tuyển (đợt 1):

-   Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (đợt 1): theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Thời gian công bố trúng tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e)   Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp:

Điểm trúng tuyển giữa tổ hợp C00 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15; các tổ hợp: C14, C19, C20 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15. Riêng đối với ngành Quản trị nhân lực: điểm trúng tuyển giữa tổ hợp C00 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp khác.

2.   Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 12)

a)   Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022

b)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-     Tốt nghiệp THPT;

-     Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn học nào dưới 5.0 điểm).

c)   Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Xét tuyển đợt 1: sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d)   Thời gian xét tuyển

-   Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (đợt 1): theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Thời gian công bố trúng tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e)   Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp:

Điểm trúng tuyển giữa tổ hợp C00 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14, D15; các tổ hợp: C14, C19, C20 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14, D15. Riêng đối với ngành Quản trị nhân lực: điểm trúng tuyển giữa tổ hợp C00 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp khác.

3.   Phương thức 3: xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022

a)   Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022

b)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-     Tốt nghiệp THPT;

-   Tổng điểm đạt từ 550 điểm trở lên (kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) và 70 điểm (kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội)

c)   Hồ sơ đăng ký xét tuyển

-   Phiếu xét tuyển (Mẫu 01-ĐKNL kèm theo);

-   Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2022 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm 2022 (bản phô tô có chứng thực);

-    Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo có chứng thực);

-   Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Trường, đồng thời thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định.

d)   Thời gian xét tuyển (đợt 1)

-   Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ sau ngày kết thúc thi THPT đến sau khi thí sinh được thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT.

-   Thời gian công bố trúng tuyển: 11 ngày từ sau ngày hoàn thành phúc khảo kết quả điểm thi THPT.

4.   Phương thức 4: xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

a)     Đối tượng: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP) trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ tương đương 4.5 IELTS trở lên, và đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2022.

b)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-   Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP) tương đương 4.5 IELTS trở lên trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2022; 

Đơn vị cấp chứng chỉ:

+ TOEFL iBT, TOEFL ITP: Educational Testing Service (ETS);

+ IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).

-   Kết quả học tập năm lớp 12 từ 6.5 trở lên (kết quả học tập năm lớp 12 chỉ là điều kiện xét tuyển, không dùng để tính điểm trúng tuyển).

c)   Hồ sơ đăng ký xét tuyển

+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 02-ĐKTA);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo có chứng thực);

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (bản photo có chứng thực)

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Trường, đồng thời thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định.

d)   Thời gian xét tuyển (đợt 1)

-   Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ sau ngày kết thúc thi THPT đến sau khi thí sinh được thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT.

-   Thời gian công bố trúng tuyển: 11 ngày từ sau ngày hoàn thành phúc khảo kết quả điểm thi THPT.

5.   Phương thức 5: xét tuyển thẳng

a)   Đối tượng: theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể:

i)   Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

ii)    Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT (phụ lục ngành xét tuyển thẳng kèm theo);

iii)    Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề  tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT (phụ lục ngành xét tuyển thẳng kèm theo);

iv)    Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

v)    Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

vi)    Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức.

b)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-       Tốt nghiệp THPT năm 2022 (đối với đối tượng quy định tại điểm i, ii, iii); tốt nghiệp THPT (đối với đối tượng quy định tại điểm iv, v, vi);

-     Đạt điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c)   Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d)   Thời gian xét tuyển:

-   Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Thời gian công bố trúng tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng
Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn - Quảng Nam.

Website chính: truongnoivu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37533.659 - 37532.864-113.

ĐT: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235 (101) - (0511) 2240 390 (Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng)

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội