Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Phạm Văn Đồng - DPQ

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DPQ

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

-    Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

-   Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

-   Không vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển vào khối ngành sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển theo diện đào tạo đặt hàng và diện đào tạo theo nhu cầu cá nhân (được quy định trong Nghị định 116/2020/NĐ-CP).

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học. Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:

+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét )

+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm tổng kết 3 môn học của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển)

+ Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023

+ Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đối với phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển: Chỉ áp dụng đối ngành Giáo dục Mầm non, bậc cao đẳng.

Thực hiện tuyển sinh theo 2 phương án sau:

+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (môn Toán + Văn) và kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023.

+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm môn Toán + Văn của lớp 12) kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023.

Chỉ tiêu tương ứng với mỗi phương án xét tuyển được phân bổ như sau:

 

Phương án

 

Bậc ĐH, khối ngành đào tạo giáo viên

Bậc ĐH, các ngành không thuộc khối ngành đào tạo giáo viên

 Bậc CĐ, ngành Giáo dục Mầm non

Phương án 1

70%

30%

30%

Phương án 2

25

60%

70%

Phương án 3

0%

5%

0

Phương án 4

5%

5%

0

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Trình độ đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

Xét điểm thi THPT

Xét điểm học bạ lớp 12

Xét điểm ĐGNL

Xét tuyển thẳng

Đại học

7140210

Sư phạm Tin học

15

X

X

 

 

Đại học

7140211

Sư phạm Vật lý

15

X

X

 

 

Đại học

7140217

Sư phạm Ngữ văn

25

X

X

 

X

Đại học

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

25

X

X

 

 

Đại học

7140209

Sư phạm Toán học

20

X

X

 

 

Đại học

7140202

Giáo dục Tiểu học

108

X

X

 

 

Đại học

7480201

Công nghệ Thông tin

80

X

X

X

X

Đại học

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

100

X

X

X

X

Đại học

7520114

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

100

X

X

X

 

Đại học

7310105

Kinh tế phát triển

80

X

X

X

 

Đại học

7340101

Quản trị kinh doanh

100

X

X

X

 

Cao đẳng

51140201

Giáo dục Mầm non

83

X

X

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2023 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.

+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên.

+ Xét theo Phương án 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM phải đạt 600 điểm trở lên.

+ Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Bậc cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm môn Toán + Văn + điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.

* Đối với lưu học sinh CHDCND Lào: Căn cứ vào quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kiểm tra Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định trúng tuyển nhập học.

b)   Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:

-   Đợt xét tuyển chính thức: 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo (thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-   Các đợt xét tuyển bổ sung:

+ Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành.

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

+ Nộp lệ phí xét tuyển.

+ Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu năm 2023 do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Mã trường, mã số ngành, tổ hợp môn xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

-   Bảng tổ hợp môn xét tuyển: 

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

7140210

Sư phạm Tin học

A00

A10

A11

D01

7140211

Sư phạm Vật lý

A00

A10

D01

D90

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00

D78

C19

C20

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

D01

D78

D96

D84

7140209

Sư phạm Toán học

A00

A01

A10

D01

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00

D84

C00

D78

7480201

Công nghệ Thông tin

A00

A01

D84

D90

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

A00

A01

D90

D01

7520114

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

A00

A01

D90

D01

7310105

Kinh tế phát triển

A10

A01

D01

D90

7340101

Quản trị kinh doanh

A10

A01

D01

D90

51140201

Giáo dục Mầm non

M00

 

 

 

-   Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển: 

Mã tổ hợp môn

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

A10

Toán

Vật lý

GDCD

 

A11

Toán

Hóa học

GDCD

B00

Toán

Hóa học

Sinh học

C00

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

C19

Ngữ văn

Lịch sử

GDCD

C20

Ngữ văn

Địa lý

GDCD

D01

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

D72

Ngữ văn

Khoa học tự nhiên

Tiếng Anh

D78

Ngữ văn

Khoa học xã hội

Tiếng Anh

D90

Toán

Khoa học tự nhiên

Tiếng Anh

D96

Toán

Khoa học xã hội

Tiếng Anh

D84

Toán

GDCD

Tiếng Anh

 

M00

 

Ngữ văn

 

Toán

Năng khiếu giáo dục mầm non

(Đọc, kể diễn cảm và hát)

-   Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành đào tạo.

-   Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển của từng phương thức xét tuyển, trường quy định:

+ Sử dụng điểm thi môn Toán hoặc môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển để lựa chọn thí sinh trúng tuyển đối với tổ hợp môn chỉ có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển.

+ Sử dụng điểm thi Toán để lựa chọn thí sinh trúng tuyển nếu trong tổ  hợp môn xét tuyển vừa có môn Toán, vừa có môn Ngữ văn.

+ Sử dụng điểm thi môn Năng khiếu để lựa chọn thí sinh trúng tuyển nếu trong tổ hợp môn xét tuyển có môn năng khiếu.

-    Miễn thi môn ngoại ngữ: Môn Tiếng Anh được tính điểm 10 để xét tuyển đại học, cao đẳng đối với thí sinh thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi THPT năm 2023.

- Thi năng khiếu:

+ Đợt 1:

-     Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 20/5/2023 đến hết ngày 30/06/2023.

-   Thời gian thi (dự kiến): Ngày 21/7/2023.

+ Các đợt thi năng khiếu bổ sung:

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của đợt chính thức, nếu nhà trường có tuyển bổ sung đối với ngành cao đẳng Giáo dục mầm non, Trường sẽ thông báo cụ thể lịch thi.

+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 509 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi

+ Hồ sơ thi năng khiếu gồm: 01 Phiếu đăng ký thi năng khiếu, 02 ảnh 4x6 cm, 02 phong bì ghi địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc của thí sinh. Mẫu Phiếu đăng ký thi năng khiếu thí sinh tải xuống từ website của trường: tuyensinh.pdu.edu.vn

+ Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đ/thí sinh