Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Phan Thiết (*) DPT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DPT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2019 và những năm trước.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Có 2 phương thức xét tuyển:
- Xét theo kết quả học tập ở bậc THPT (Xét học bạ)
- Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh 7220201 55 130 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh 7340101 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế 7340120 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 18 42 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán 7340301 54 126 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật kinh tế 7380107 30 70 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin 7480201 22 53 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 24 56 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị khách sạn 7810201 60 140 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU