Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Phú Yên DPY

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DPY

Ngành, mã ngành, chỉ tiêu, khối xét tuyển Đại học Phú Yên năm 2023:

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán học, Vật lý, Sinh học

B00: Toán học, Hóa học, Sinh học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

D07: Toán học, Hóa học, Tiếng Anh

D08: Toán học, Sinh học, Tiếng Anh

D10: Toán học, Địa lý, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D90: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

M01: Ngữ văn, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát – Nhạc)

M09: Toán học, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát — Nhạc)