Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quảng Bình DQB

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DQB

1. Phương thức xét tuyển

- Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

- Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM tổ chức trong năm 2023

2. Các ngành xét tuyển