Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quảng Nam - DQU

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường DQU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 234

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Cụ thể, 11 ngành đại học hệ chính quy (gồm: sư phạm Vật lý, sư phạm Sinh học, sư phạm Toán học, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm Ngữ văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, bảo vệ thực vật, Lịch sử) tuyển 1.100 chỉ tiêu (700 chỉ tiêu trong ngân sách).

Hai ngành đại học đào tạo liên thông hệ chính quy là công nghệ thông tin và ngôn ngữ Anh tuyển 60 chỉ tiêu. Các ngành đại học đào tạo hệ vừa học vừa làm tuyển 414 chỉ tiêu. Các ngành đại học đào tạo liên thông hệ vừa học vừa làm; các ngành đại học đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm tuyển 200 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quảng Nam 2023: