Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quang Trung (*) - DQT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Mã trường DQT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT).

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh 7220201 50 50 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Kinh tế 7310101 25 25 Toán, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh 7340101 50 50 Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 25 25 Toán, Vật lí, Lịch sử Toán, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Kế toán 7340301 75 75 Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Sinh học, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin 7480201 100 100 Toán, Vật lí, Địa lí Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Địa lí Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 50 50 Toán, Vật lí, Địa lí Toán, Sinh học, Địa lí Toán, Sinh học, Giáo dục công dân Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Kinh tế nông nghiệp 7620115 25 25 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Địa lí Toán, Sinh học, Giáo dục công dân Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 75 75 Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh