Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)- DBH

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DBH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt yêu cầu xét tuyển của Trường
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Địa bàn cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
20% đạt ngưỡng xét tuyển của bộ và 80% xét tuyển theo học bạ lớp 12
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh 7340101 500 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Kế toán 7340301 100 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Công nghệ thông tin 7480201 300 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
Kỹ thuật xây dựng 7580201 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
Kinh tế xây dựng 7580301 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
 

Nguồn tin THAM CHIẾU