Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Mã trường TYS

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720101TP400Toán, Hóa học, Sinh học
Y khoa
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720101TQ400Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720201TP40Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720201TQ40Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720301TP75Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720301TQ75Toán, Hóa học, Sinh học
Dinh dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720401TP30Toán, Hóa học, Sinh học
Dinh dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720401TQ30Toán, Hóa học, Sinh học
Răng - Hàm - Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720501TP40Toán, Hóa học, Sinh học
Răng Hàm Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720501TQ40Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720601TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720601TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720602TP20Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720602TQ20Toán, Hóa học, Sinh học
Khúc xạ nhãn khoa
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM, Điểm thi Ngoại ngữ N1 >=7
7720699TP20Toán, Hóa học, Sinh học
Khúc xạ nhãn khoa
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM, Điểm thi Ngoại ngữ N1 >=7
7720699TQ20Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720701TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720701TQ25Toán, Hóa học, Sinh học