Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học y tế công cộng - YTC

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường YTC

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành tuyển sinh, dự kiến chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

 

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

1.

7720701

Cử nhân Y tế công cộng

190

B00

B08

D01

D13

2.

7720601

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

215

B00

B08

A01

D07

3.

7720401

Cử nhân Dinh dưỡng

120

B00

B08

D01

D07

4.

7760101

Cử nhân Công tác xã hội

45

B00

C00

D01

D66

5.

7720603

Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng

130

B00

A00

D01

A01

6.

7510406

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường

50

B00

A00

D01

D07

7.

7460108

Cử nhân Khoa học dữ liệu

55

B00

A00

A01

D01

 1. A00: (Toán – Vật lý – Hóa học); A01: (Toán – Vật lý – Tiếng Anh); B00: (Toán – Hóa học – Sinh học); B08: (Toán – Sinh học – Tiếng Anh); C00: (Ngữ Văn – Lịch sử – Địa lý); D01: (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh); D07: (Toán – Hóa học–Tiếng Anh); D13: (Ngữ văn –Sinh học– Tiếng Anh); D66: (Ngữ văn- Giáo dục công dân – Tiếng Anh)

 2. Đối tượng xét tuyển:

  • Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

  • Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

  • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

  • Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

 3. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

 4. Phương thức tuyển sinh và cách thức nộp hồ sơ

  Trường tổ chức xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh sau:

   

  STT

  Phương thức

  Ngành xét tuyển

  Cách thức nộp hồ sơ

   

  1.

   

  Xét tuyển thẳng

   

   

  Nộp hồ sơ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

   

  2.

   

  Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

   

   

   

  - Y tế công cộng

  + Đăng ký online tại: http://tuyensinhdaihoc.huph.edu. vn/

  + Gửi hồ sơ qua đường bưu điện

  + Nộp hồ sơ trực tiếp

  + Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: sẽ thông báo khi đề án tuyển sinh đại học của trường được công bố chính thức, dự kiến công bố đề án tuyển sinh vào tháng 4/2023

   

  3.

  Xét tuyển dựa

  trên kết quả học tập THPT (học bạ)

   

   

   

  - Khoa học dữ liệu

   

  Xét tuyển dựa

   

   

  vào kết quả thi

   

  4.

  đánh giá năng

  lực của Đại học

  Khoa học dữ liệu

   

  Quốc Gia Hà

   

   

  Nội năm 2023

   

  • Y tế công cộng

  • Dinh dưỡng

  • Công tác xã hội

  • Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Kỹ thuật phục hồi chức năng

  • Kỹ thuật xét nghiệm y học

  • Khoa học dữ liệu

  • Y tế công cộng

  • Dinh dưỡng

  • Công tác xã hội

  • Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Kỹ thuật phục hồi chức năng

  • Kỹ thuật xét nghiệm y học

  • Khoa học dữ liệu

  • Dinh dưỡng

  • Công tác xã hội

  • Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Kỹ thuật phục hồi chức năng

  • Kỹ thuật xét nghiệm y học

  Lệ phí xét tuyển: Áp dụng theo mức thu của phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://apiwebhmu.hmu.edu.vn/Upload/Images/c29c5208-44e4-4483-96cc-3e5ddbead700.pdf

https://hmu.edu.vn/tin-tuc/4848cfdc-87b3-4747-93b3-aac1f99df85e/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-truong-dh-y-ha-noi-nam-2023