Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy rường đại học công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) - DTC

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DTC

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
2.1.1. Đối tượng tuyển sinh hệ Đại học chính quy
a. Đối với chương trình đại trà, liên kết.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học một trong các ngành đào tạo đại học của nhà trường.
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
b. Đối với chương trình đặt hàng theo doanh nghiệp.
- Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT;
- Người nước ngoài có văn bằng tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn học đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng về CNTT trong và ngoài nước đáp ứng được điều kiện tuyển sinh của Trường Đại học Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành gần như: Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ ...
c. Đối với chương trình chất lượng cao
- Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT;
- Người nước ngoài có văn bằng tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn học đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thiết kế đồ họa72104031515Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Truyền thông đa phương tiện73201044035Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ truyền thông73201063530Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Thương mại điện tử73401224040Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Thương mại điện tử (Theo đặt hàng Doanh nghiệp)7340122_DT3030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý73404053030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng73404064545Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học máy tính74801013530Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu74801024035Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm74801034545Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm (Theo đặt hàng Doanh nghiệp)7480103_DT1010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin74801044035Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật máy tính74801082020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Theo đặt hàng Doanh nghiệp)7480108_DT4545Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802016060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201_CLC30Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin (Theo đặt hàng Doanh nghiệp)7480201_DT2020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
An toàn thông tin74802025045Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103013530Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông75103023535Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Liên kết với Đài Loan)7510302_FCU1510Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa75103033535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật y sinh75202122020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU