Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh - DDM

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDM

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Nhà trường xét tuyển theo hai Phương thức:
- PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia 2019;
- PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (Xét học bạ).


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh
Tuyển sinh trong cả nước
73401012030Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Tài chính – Ngân hàng
Tuyển sinh trong cả nước
73402012030Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kế toán
Tuyển sinh trong cả nước
734030180120Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ thông tin
Tuyển sinh trong cả nước
74802014060Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tuyển sinh trong cả nước
75101022842Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tuyển sinh trong cả nước
75102016090Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tuyển sinh trong cả nước
7510301220330Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Tuyển sinh trong cả nước
7510303100150Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật địa chất
Tuyển sinh trong cả nước
75205012030Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Tuyển sinh trong cả nước
75205032030Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật mỏ
Tuyển sinh trong cả nước
75206014060Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật tuyển khoáng
t
75206073248Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán

Nguồn tin THAM CHIẾU