Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Sài Gòn - SGD

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường SGD

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3

Các ngành và thông tin tuyển sinh

I. Phương thức tuyển sinh

Ngoài xét tuyển thẳng và tru tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành, Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh theo 03 phương thức như sau:

- Phương thức 1 (chiếm tỉ lệ tối đa 15% chi tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Trường Đại học Sài Gòn năm 2023 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Riêng môn Ngữ Văn (nếu có) trong các tổ hợp xét tuyến, điểm xét tuyển được lấy từ kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Phương thức 2 (chiếm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

- Phương thức 3 (chiếm tỉ lệ tối thiểu 70% chỉ tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó:

+ Có sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ TOEFL, IELTS (còn thời hạn cho đến thời điểm xét tuyển) thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh ở các tổ hợp xét tuyển. Mức quy đổi như sau:

+ Các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (M01, M02, N01, H00), thí sinh phải đăng kí và dự thi Kì thi tuyển sinh các môn năng khiếu của Trường Đại học Sài Gòn (phương thức đăng kí và lịch thi sử được thông báo trên website tuyển sinh của trường). Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh mẫu, Vẽ màu) từ kết quả Kì thi môn năng khiếu của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

II. Chỉ tiêu tuyển sinh: