Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - TDB

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường TDB

I. Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc

II. Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu

+ Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu

+ Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

Theo TTHN