Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - TDB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TDB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được ĐKXT vào trường:
a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học
Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và kỳ thi các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT;
b) Điểm xét tuyển của thí sinh phải từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của Trường (như mục 2.5);
c) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
d) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí ĐKXT theo quy định;
e) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ được ĐKXT theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GD&ĐT;
Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được ĐKXT theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được ĐKXT:
a) Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;
b) Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
c) Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);
d) Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép ĐKXT (bằng văn bản); cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức 1: Xét kết quả học tập lớp 12 THPT và thi tuyển năng khiếu (50% tổng chỉ tiêu)
Phương thức 2: Xét kết quả thi THPT quốc gia và thi tuyển năng khiếu (50% tổng chỉ tiêu)
* Các tổ hợp xét tuyển (Áp dụng cho cả hai phương thức xét tuyển):
- Tổ hợp 1 (T00): Điểm TBC môn Toán + Sinh học + Năng khiếu
(nội dung Bật xa tại chỗ và Chạy 100m).
- Tổ hợp 2 (T01): Điểm TBC môn Toán + Năng khiếu 1 + Năng khiếu 2
- Tổ hợp 3 (M03): Điểm TBC môn Ngữ văn + Năng khiếu 1 + Năng khiếu 2
Ghi chú:
- Năng khiếu 1 (Bật xa tại chỗ); Năng khiếu 2 (Chạy 100m)
- Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển theo một hoặc nhiều tổ hợp.

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Thể chất 7140206 125 125 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Toán, Sinh học, Năng khiếu Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Huấn luyện thể thao 7140207 100 100 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Toán, Sinh học, Năng khiếu Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Huấn luyện thể thao (CTĐT chất lượng cao)
Chương trình đào tạo chất lượng cao
7140207CLC 15 15 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Toán, Sinh học, Năng khiếu Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Y sinh học thể dục thể thao 7729001 12 13 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Toán, Sinh học, Năng khiếu Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Quản lý thể dục thể thao 7810301 12 13 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Toán, Sinh học, Năng khiếu Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 

Nguồn tin THAM CHIẾU