Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu - tin 2022
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Đắk Nông - tin 2018
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Tiền Giang - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Hòa Bình - tin 2018
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Ninh Thuận - tin 2018
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2018
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)
Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2018