Clip Na's Stories - Ngành BA - Phân biệt BUSINESS ANALYST và BUSINESS ANALYTICS

Cùng với kênh youtube Clip Na's Stories để tìm hiểu về vị trí công việc chuyên môn BUSINESS ANALYST và BUSINESS ANALYTICS. Với những kiến thức hoạt động lâu năm, chị chia sẻ những góc nhìn thực tế để chút cho những bạn đang có dự định vào làm việc tại các vị trí này có thêm thông tin và hiểu biết.