Trang đăng ký tư vấn tìm nơi học bổ túc

Bạn đã nghỉ học, muốn tìm nơi để học tiếp cấp 2, cấp 3? Đăng ký thông tin vào bên dưới

Các thầy, cô tại Hướng nghiệp Việt sẽ đồng hành cùng bạn để cùng bạn tìm được nơi để đăng ký học tiếp cấp 2, cấp 3.

Nhập họ tên đầy đủ:

Tổ/Ấp , Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành Phố ( Không cần phải ghi số nhà)

Chọn lớp mà bạn đã học xong. Ví dụ: đang học giữa chừng lớp 7 mà nghỉ, thì không chọn vào "Lớp 7" mà chọn "Lớp 6".

Nếu học buổi nào cũng được thì chọn cả hai.

Nhập quận/huyện mà bạn có thể đi học được. Hướng nghiệp Việt sẽ tìm thông tin các lớp tại quận huyện bạn nhập, nếu không có Hướng nghiệp Việt sẽ tìm khu vực lân cận để thông tin đến bạn.
Lưu ý, gõ tiếng Việt có dấu.

Nếu bạn muốn chia sẻ thêm về vấn đề gián đoạn việc học của bạn, cuộc sống khó khăn của bạn... Hãy chia sẻ tại đây.