Mời tham gia ĐỒNG HÀNH cùng Hướng nghiệp Việt năm 2024

Bạn muốn tham gia hỗ trợ các bạn thanh niên, học sinh, tiếp sức cho các bạn ấy. Hãy tham gia cùng Hướng nghiệp Việt.

Với Hướng nghiệp Việt, chỉ cần hỗ trợ thêm được một bạn tìm được nơi đi học lại là đã thêm một phần ý nghĩa quan trọng. Vì nhiều bạn vẫn chưa có cơ hội để được đi học lại (cấp 1,2,3). Có thể sẽ có thêm một cuộc đời nào đó thay đổi được số phận khi được hỗ trợ. Hãy tham gia cùng Hướng nghiệp Việt để tiếp sức cho các bạn ấy nhé. Có hàng chục ngàn bạn đang cần được hỗ trợ, xem thông tin tại trang ĐỒNG HÀNH.

Sau đây là các hình thức bạn có thể tham gia đồng hành:

- Chia sẻ Chỗ trọ miễn phí cho người học.

- Chia sẻ Suất cơm thường xuyên cho người học.

- Việc làm thêm với thời gian chủ động dành cho người học.

- Hỗ trợ chi phí để Hướng nghiệp Việt thực hiện chương trình.

- Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt.

 

A. Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt

- 02 bạn cộng tác viên riêng lẻ sẽ cùng phối hợp để cùng gặp học sinh và anh chị có chia sẻ chỗ trọ miễn phí. Để ghi nhận thông tin và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người chia sẻ chỗ trọ và người học ở trọ. (Nếu có sự phối hợp của tổ chức đoàn - hội nhà trường, chúng ta sẽ giảm bớt được 1 cộng tác viên).

- Các hoạt động tương tư để hỗ trợ kết nối việc làm thêm.

- các ban cộng tác viên sẽ nhận được hướng dẫn, chi phí cơ bản để bù đắp chi phí cho quá trình hỗ trợ của các bạn.

 

B. Chia sẻ Chỗ trọ miễn phí cho người học.

Nếu bạn có chỗ trọ có thể hỗ trợ miễn phí cho người học, và đảm bảo các điều kiện chỗ ở tương đồng với những người khác, và ở trong khu vực gần trường dạy văn hoá, liên hệ với Hướng nghiệp Việt để giúp đỡ các bạn nhé. 

 

C. Việc làm thêm thời gian chủ động cho người học

Nếu bạn có việc làm thêm với thời gian chủ động. Tức thời điểm đến làm việc có thể thay đổi theo lịch trình học. Tất nhiên người làm việc cần đảm bảo số giờ làm việc theo thoả thuận. 

D. Hỗ trợ chi phí để tư vấn hỗ trợ cho từng bạn

Hướng nghiệp Việt thực hiện tư vấn cho từng bạn cụ thể, mỗi tư vấn đều cần chi phí thực hiện. Bạn có thể hỗ trợ khoản chi phí đến từng cá nhân cụ thể. 

Bạn có thể tham gia để đồng hành cho 1 bạn trở lên. 

LIÊN HỆ

Mọi tham gia đồng hành đều có thông tin ghi nhận và thông báo cụ thể trên Hướng nghiệp Việt để bạn có thể theo dõi. Thầy Dũng - Hướng nghiệp Việt trước hết sẽ liên hệ chủ động đến các cá nhân - tổ chức để kêu gọi sự hỗ trợ này.

Thông tin liên quan

 

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.