Viện Jonh Von Neumann phối hợp tổ chức hoạt động hướng nghiệp cùng Hướng nghiệp Việt

Viện Jonh Von Neumann phối hợp tổ chức hoạt động hướng nghiệp cùng Hướng nghiệp Việt

Viện Jonh Von Neumann (tiền thân là Viện Xuất Sắc) trực thuộc ĐHQG Tp.HCM chính thức phối hợp tổ chức các hoạt động định hướng ngành nghề cùng Hướng nghiệp Việt.

trao đổi cùng viện JVN
Đại diện Viện John Von Neumann cùng đại diện Hướng nghiệp Việt trao đổi phối hợp triển khai hoạt động hướng nghiệp

Viện Jonh Von Neumann (viết tắt JVN) là trung tâm hàng đầu trong hoạt động đào tạo thạc sĩ chuyên môn cao trong các lĩnh vực đang rất phát triển trên thế giới. Người học được học và nghiên cứu cùng các giáo sư hàng đầu tại Việt Nam, được trải nghiệm trong môi trường làm việc quốc tế. JVN là một trong những đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ra quốc tế.

Hiện nay xu hướng hòa nhập môi trường lao động quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong các hoạt động nhân lực chất lượng cao. Nhằm giúp các bạn trẻ có được thông tin hữu ích về các lĩnh vực nhân lực chất lượng cao, về các ngành nghề tiềm năng trên thế giới và tại Việt Nam, Hướng nghiệp Việt và JVN cùng phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho bạn trẻ.

Các hoạt động khá đa dạng từ việc xây dựng các nội dung định hướng, đến các hoạt động thực tế cùng viện JVN. Ngoài ra JVN cùng Hướng nghiệp Việt cũng mở rộng sân chơi trải nghiệm đến bạn trẻ thông các các cuộc thi nghề nghiệp, các khóa học ngắn hạn, cùng các khóa thực tập tại các công ty hàng đầu trong khu vực.

-/-