Lưu ý thầy cô về sử dụng kết quả trắc nghiệm tuyển sinh để tư vấn cho học sinh

Lưu ý thầy cô về sử dụng kết quả trắc nghiệm tuyển sinh để tư vấn cho học sinh

Công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp tại Hướng nghiệp Việt đã được nhiều thầy cô, nhiều trường THPT sử dụng làm công cụ hỗ trợ hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp trong nhà trường. Kết quả trắc nghiệm dù đã có nhiều cải tiến chuyên sâu, dù vậy để hiệu quả trong hoạt động tư vấn thì không thể thiếu được sự hỗ trợ của thầy cô dành cho các em trên các kết quả đã có.

Những cải tiến nổi bật của công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp theo lý thuyết Holland

Để đánh giá các cấp độ của kết quả trắc nghiệm, bài trắc nghiệm hướng nghiệp có thể hiện thang đo theo tỉ lệ phần trăm điểm số. Điều này giúp học sinh và giáo viên theo dõi có ngay các đánh giá trực tiếp và nhanh chóng cho kết quả trắc nghiệm.

Bài trắc nghiệm không chỉ cho ra 1 kết quả nội trội nhất, mà có đến 3 kết quả nhất nhì ba theo mô hình lý thuyết Holland được áp dụng tại Mỹ. Dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu có được từ các hệ thống trắc nghiệm tại nước Mỹ, Hướng nghiệp Việt đang từng bước bổ sung các gợi ý nghề nghiệp tương ứng.

Lưu ý hỗ trợ thêm cho học sinh khi điểm số quá thấp

Trên kết quả bài trắc nghiệm tại Hướng nghiệp Việt sẽ xuất hiện cảnh báo khi điểm số chỉ đạt dưới 18/36 điểm. Tuy nhiên ở mức điểm lân cận, tức là dưới 21/36 điểm thầy cô vẫn cần lưu ý hỗ trợ thêm cho những học sinh này.

Điểm số thấp có thể nhận thấy học sinh chưa nhận định rõ các đặc điểm cá nhân của bản thân, chưa dám bộc lộ và thể hiện tính cách cá nhân. Giáo viên có thể hỗ trợ các em để các em có quan điểm rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn về bản thân. Việc hỗ trợ tùy theo từng cá nhân mà có hình thức áp dụng cho phù hợp. Ví dụ giáo viên có thể trò chuyện với học sinh về những vấn đề cuộc sống, nghề nghiệp, bạn bè, mong muốn cho tương lai... Nếu học sinh có vấn đề về giao tiếp có thể dùng hình thức chat, hoặc gửi một cuốn sách cho học sinh đọc. Hoặc các phương pháp khác phù hợp mà giáo viên có thể áp dụng.

Sau quá trình trên, giáo viên có thể cho học sinh làm lại bài trắc nghiệm để xác định được mức độ tiến triển về nhận thức các đặc điểm cá nhân.

Về mức độ áp dụng kết quả trắc nghiệm hướng nghiệp

Thực tế nhận định ở cả thế giới và Việt Nam rằng không thể tin tưởng hoàn toàn vào các kết quả trắc nghiệm hướng nghiệp. Hiện tại có nhiều công cụ trắc nghiệm hỗ trợ hướng nghiệp khác nhau, và mỗi hình thức lại có ưu nhược điểm khác nhau.

Tuy vậy, hầu hết đều có chung nhận định rằng các công cụ trắc nghiệm sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận ban đầu. Giúp người cần được hướng nghiệp chú tâm lần lượt vào từng nhóm thông tin cụ thể được gợi ý. Việc này giúp cho người được hướng nghiệp giảm bớt sự quá tải thông tin, và bớt đi trạng thái hoang mang trong giai đoạn tìm hiểu ban đầu.

Vai trò của giáo viên trong hoạt động hướng nghiệp là quan trọng

Hướng nghiệp là công việc khó khăn với khá nhiều biến số khác nhau. Về mặt nghiên cứu và khoa học thì cũng có nhiều mô hình lý thuyết khác nhau. Điều đó cho thấy không có một mô hình chuẩn nảo để áp dụng chung cho tất cả.

Để hiệu quả cần linh hoạt áp dụng nhiều cách thức và phương pháp khác nhau. Chính vì vậy, vị trí của giáo viên hỗ trợ hướng nghiệp vẫn rất quan trọng và cần thiết để hỗ trợ các em trong quá trình tìm hiểu ngành nghề, xác định mức đồ phù hợp nghề, chọn nghề, chọn nơi theo đuổi nghề nghiệp phù hợp.

Thầy Nguyễn Dũng/Hướng nghiệp Việt