Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

ỹ sư dầu khí tốt nghiệp từ trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN có thể làm công tác ở vị trí kỹ sư vận hành, thiết kế, tư vấn, quản lý chất lượng … tại: Các nhà máy hay ban quản lý dự án lọc hoá dầu như: NM lọc dầu Dung Quất, dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn…; Các nhà máy chế biến khí hay các dự án khí như: NM khí Dinh cố, NM đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, dự án khí Long Sơn, dự án Khí Cá Voi Xanh…; Các công ty tư vấn và thiết kế dầu khí như: Technip (Pháp), Axens, Cửu Long JOC, PV Engineering, PTSC…; Các viện nghiên cứu về dầu khí trong và ngoài nước như : Viện dầu khí PVI, PVPro, IFP Energies nouvelles…;và các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành; Các công ty kinh doanh và quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm dầu và khí như: Skypec, Saigon Petro, Petrolimex, Quatest, Vinacontrol…;Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng như: Đại học dầu khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trung tâm Đào tạo nhân lực Dầu khí…

Với quan điểm người học là trung tâm của quá trình đào tạo, Nhà trường định hướng mục tiêu đào tạo theo xu thế hội nhập thị trường lao động mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 “đặt hàng”. Những điểm mới nổi trội của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng kể từ năm học 2018-2019 gồm:

+ Tất cả các chương trình (kể cả các chương trình đã được triển khai trước đây) đều được thiết kế (hoặc thiết kế lại) dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới đã được kiểm định theo tiêu chuẩn ABET (tổ chức kiểm định chất lượng của Hoa Kỳ chuyên kiểm định các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng) với thời gian học tập rút xuống còn 4,0 năm (so với 5 năm của chương trình truyền thống).

+ Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ tập trung học ngoại ngữ đảm bảo đạt yêu cầu chuẩn đầu ra theo quy định để đáp ứng yêu cầu của chương trình học. Trong chương trình học sẽ có nhiều môn học được giảng bằng tiếng Anh hoặc sử dụng bài giảng, tài liệu học tập bằng tiếng Anh.

+ Chương trình được thiết kế theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp; tổ chức việc dạy học theo mô hình Học theo dự án (Project Based Learning - PBL). Trong mỗi học kỳ sinh viên chỉ học lý thuyết trong một thời gian ngắn đầu học kỳ. Sau đó mỗi nhóm 3 - 4 sinh viên nhận một Dự án (project) liên môn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, trợ giảng, sinh viên sẽ phải tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành và bảo vệ Dự án đó vào cuối học kỳ. Các Dự án do giảng viên nhà trường giao hoặc do doanh nghiệp đặt hàng, cũng có thể do sinh viên tự đề xuất. Điều này giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và các kỹ năng như khả năng giải quyết vấn đề, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, sáng tạo cũng như giao tiếp và làm việc nhóm.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Video clip liên quan Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) DDK (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
10 DDK Công nghệ dầu khí và khai thác dầu  7510701 32