Ngành Công tác thanh thiếu niên

Ngành Công tác Thanh thiếu niên là ngành học đào tạo cán bộ làm công tác thanh thiếu niên nắm vững hệ thống kiến thức và kỹ năng công tác thanh thiếu niên; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng và chính quyền về các chính sách liên quan đến thanh thiếu niên. 

   Mục tiêu đào tạo ngành Công tác thanh thiếu niên đó là đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất, chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức kỹ năng công tác Thanh thiếu niên, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên chuyên nghiệp ở các cấp, các ngành trong lĩnh vực xã hội.

     Chương trình đào tạo ngành Công tác Thanh thiếu niên cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về công tác Thanh thiếu niên trong xã hội, các lĩnh vực trong đời sống xã hội, có các kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc.

 Nội dung được tham khảo từ HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công tác thanh thiếu niên
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Công tác thanh thiếu niên

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Công tác thanh thiếu niên, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Công tác thanh thiếu niên

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Công tác thanh thiếu niên
  • Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
    Công tác thanh thiếu niên 7760102 150 150 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc