Ngành Công tác thanh thiếu niên

Ngành Công tác Thanh thiếu niên là ngành học đào tạo cán bộ làm công tác thanh thiếu niên nắm vững hệ thống kiến thức và kỹ năng công tác thanh thiếu niên; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng và chính quyền về các chính sách liên quan đến thanh thiếu niên. 

   Mục tiêu đào tạo ngành Công tác thanh thiếu niên đó là đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất, chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức kỹ năng công tác Thanh thiếu niên, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên chuyên nghiệp ở các cấp, các ngành trong lĩnh vực xã hội.

     Chương trình đào tạo ngành Công tác Thanh thiếu niên cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về công tác Thanh thiếu niên trong xã hội, các lĩnh vực trong đời sống xã hội, có các kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc.

 Nội dung được tham khảo từ HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công tác thanh thiếu niên

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Công tác thanh thiếu niên

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Công tác thanh thiếu niên

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên

Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành học

Mã ngành

1

Công tác Thanh thiếu niên

7760102

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.